INFORMATION TILL PRO INGÅS MEDLEMMAR ANGÅENDE ÖVERKLAGANDE AV MILJÖLOV

Pro Ingå Rf överklagade miljötillståndet för Rudus Ab:s stenbrott i Joddböle och Vasa förvaltningsdomstol har fattat beslut i saken den 29.8.2018.

Förvaltningsdomstolen tar inte till behandling Pro Ingå Rf:s krav riktat till Ingå kommun och inte heller till krav på fastställande av ersättningsskyldig i händelse av förorening av grundvattnet. Dessutom förkastade Förvaltningsdomstolen påståendet, att tjänstemännen som behandlade miljötillståndet kunde tänkas vara jäviga. Förvaltningsdomstolen förkastade också föreningens krav på granskning av verksamheten.

Förvaltningsdomstolen ändrade tillståndet på två följande sätt (ändringar med blått): ”Stenbrott och krossning får utföras augusti-juni vardagar måndag till fredag förutom söckenhelger enligt följande verksamhetstider:

  • Krossning av sten kl 7.0022.00
  • Borrning i berg kl 7.00-21.00
  • Sönderhackning av sten kl 8.00-18.00
  • Sprängningar kl 8.00-16.00

Domstolen konstaterade, att miljötillstånd inte kan ges för längre tid än vad som nämnts i ansökan, dvs då Rudus ansökte om tillstånd, för krossanläggningens verksamhet må-fre kl 6-22 och för borrning och stenhackning må-fre kl 7-22, skulle Byggnads- och miljönämnden inte ha fått bevilja tillståndet så, att borrning och stenhackning fick pågå klo 6-7. Därför ändrade domstolen tillståndet vad gäller morgontiderna.

Dessutom  konstaterades i rättens bedömning, att det finns orsak att förkorta verksamhetstiderna för krossning, hackning av sten och borrning, för att minska på det som förorsakar olägenheter för grannarna. Sålunda begränsades också rätten att idka stenhackningsverksamhet under kvällstid till kl 8-18 . Även kvällens sista timme fredades från rätt till verksamhet (mellan kl 21-22), då borrning inte får förekomma.

Föreningen insisterade på, att tillståndstiden för stenbrottet skulle förkortas till 3 år, men domstolen förkastade detta krav.  

Facebooktwittergoogle_plus

Stamväg 51 enkät. Svara på den på www.inga.fi aktuellt

Pro Ingå har tagit fram bakgrundsfakta, statistik och skrivit argument för olika delförbättringar av Stamväg 51, samt träffat Trafikverkets högsta ledning i samarbete med Ingå kommuns kommundirektör Robert Nyman, kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström samt tekniska chefen Peter Bergman. Vi träffen överläts ett åtgärdsprogram som gjorts i samarbete av Pro Ingå och Ingå kommun. NTM -centralen har fått samma åtgärdsprogram.

Nu har du möjlighet att uttala dig om NTM-centralens trafikplan för Nyland 2019-2022. Trafikplanen styr bland annat vilka vägar och korsningar som ska förbättras under de kommande åren. Vägförbättringsenkäten står att finna via linken https://www.inga.fi/sv/inga_informerar/aktuellt/enkat_ntm-centralens_trafikplan_for_nyland.8199.news

Vi hoppas att du svarar på enkäten och lyfter då också fram större förbättringskrav såsom flerplanslösningar eller mera grupperingsfiler i Bollstavägens korsning och Täkterkorsningen där Ingå Port industriområde ska byggas. Lyfta gärna också fram vägbelysningsbehovet mellan Sjundeå korsning och Ingå djuphamnsvägskälet som en första snabbare vägtrygghetsåtgärd.

Ytterligare information jochim.donner@yahoo.fi

Facebooktwittergoogle_plus

POTATISBOKEN

”Potatisboken- potatisens färd från Anderna till Ingå” kan beställas med att skicka beställningen till emailadreessen myhome@kolumbus.fi eller med att skicka ett sms till 050-3681660.

Pris 15,-/styck.

Meddela namn, telefonnummer, emailadress. Böckerna hämtas från överenskommen plats på överenskommen tid.

Pro Ingå rf säljer böckerna direkt till köparen.

Boken säljs, så länge det finns av den, på följande evenemang:

Ingå Dagen, Hantverkardagen(öppet ännu), Ingå Antikdagar, Täkter Dagen, Potatis Dagen.

Facebooktwittergoogle_plus