Stamväg 51 enkät. Svara på den på www.inga.fi aktuellt

Pro Ingå har tagit fram bakgrundsfakta, statistik och skrivit argument för olika delförbättringar av Stamväg 51, samt träffat Trafikverkets högsta ledning i samarbete med Ingå kommuns kommundirektör Robert Nyman, kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström samt tekniska chefen Peter Bergman. Vi träffen överläts ett åtgärdsprogram som gjorts i samarbete av Pro Ingå och Ingå kommun. NTM -centralen har fått samma åtgärdsprogram.

Nu har du möjlighet att uttala dig om NTM-centralens trafikplan för Nyland 2019-2022. Trafikplanen styr bland annat vilka vägar och korsningar som ska förbättras under de kommande åren. Vägförbättringsenkäten står att finna via linken https://www.inga.fi/sv/inga_informerar/aktuellt/enkat_ntm-centralens_trafikplan_for_nyland.8199.news

Vi hoppas att du svarar på enkäten och lyfter då också fram större förbättringskrav såsom flerplanslösningar eller mera grupperingsfiler i Bollstavägens korsning och Täkterkorsningen där Ingå Port industriområde ska byggas. Lyfta gärna också fram vägbelysningsbehovet mellan Sjundeå korsning och Ingå djuphamnsvägskälet som en första snabbare vägtrygghetsåtgärd.

Ytterligare information jochim.donner@yahoo.fi

Facebooktwittergoogle_plus

POTATISBOKEN

”Potatisboken- potatisens färd från Anderna till Ingå” kan beställas med att skicka beställningen till emailadreessen myhome@kolumbus.fi eller med att skicka ett sms till 050-3681660.

Pris 15,-/styck.

Meddela namn, telefonnummer, emailadress. Böckerna hämtas från överenskommen plats på överenskommen tid.

Pro Ingå rf säljer böckerna direkt till köparen.

Boken säljs, så länge det finns av den, på följande evenemang:

Ingå Dagen, Hantverkardagen(öppet ännu), Ingå Antikdagar, Täkter Dagen, Potatis Dagen.

Facebooktwittergoogle_plus