Adam Korpaks besök på Ingå bibliotek den första april

esittelyssa-adamin-maalauksetEn åhörarskara på runt trettio personer var på plats när informatör Benjamin Lundin presenterade Adam Korpak för publiken. Frågor kunde ställas på finska, svenska, engelska och polska.

Adam Korpak inledde med att visa korta videoklipp av sorglustiga händelser.  Denna situationskomik fick publiken på gott humör innan den konsthistoriska delen tog vid. Han beskrev de olika riktningarna inom konsten genom vissa verk. Publiken följde koncentrerat med.

Efter det berättade han om fotokonsten. Han beskrev den genom att visa fotografier som representerade de olika riktningarna inom konstgenren. Speciellt bilderna från Vietnamkriget blev kvar i minnet, inget vackert, men en del av fotografiens historia.

Slutligen frågade han publiken om den ville se några av hans arbeten. ”Of course” ropades det från flera håll.

Han berättade om arbetet med att illustrera Kalevala år 1996 och om hans arbeten som finns i verket ”Atena”. Det framkom att det var frågan om en mycket humoristisk person.

Flera åhörare blev överraskade över hur många bokpärmar åt olika författare han har illustrerat. Han berättade mer ingående om arbetet med böcker av Claes Andersson.

Till slut kunde man köpa hans senaste bok med autograf. Informatör Benjamin Lundin tackade ännu i slutet  Adam Korpak och hans fru och gav dem som gåva ett par Ingå-skjortor.

Facebooktwitter