Bli medlem

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM

Alla invånare, sommargäster, företagare, företag och föreningar i Ingå kan bli egentliga medlemmar. Övriga kan bli understödsmedlemmar utan rösträtt på möten.

Medlemsavgiften är 10€/år för enskilda medlemmar och 30€/år för företag och föreningar.

Du kan bli medlem genom att fylla i blanketten nedan eller på någon tillställning som vi deltar i.  Efter det att du blivit medlem skickar medlemssekreteraren åt dig ett välkomsbrev samt uppgifter om hur du betalar din medlemsavgift.

Föreningens styrelse har vid årets första möte beslutat, att om du skaffar en ny medlem under innevarande år 2023 får du din egen medlemsavgift år 2024 till noll euro. I formuläret för medlemsansökan har det därför tillagts ett fält där den sökanden kan fylla i ”rekommenderarens” namn. På detta sätt får medlemssekreteraren veta vems medlemskap som fortsätter utan avgift.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Modersmål

  Jag är:
  FastboendeSommargästAnnan

  Adress

  Telefonnummer

  Din epost (obligatorisk)

  Medlemskapen rekommenderades av Pro Ingås medlem:

  Jag vill mottaga Pro Ingås nyhetsbrev
  janej

  Facebooktwitter