Eftermiddagskaffe i Ingå bibliotek den 29.2.2020 kl 14

I Ingå är Seppo Kolehmainen kanske mest känd för sitt engagemang i Pro Ingå och för öringen i Ingarskila å. Men Seppo har ett förflutet på spännande uppdrag ute i världen.
På eftermiddagskaffet i biblioteket den 29.2 kl. 14.00 berättar Ingåbon Seppo Kolehmainen om stormakternas kärnvapenprov under kalla kriget och om hur dessa förorenat stora delar av världen. Förutom atombomberna har fyra kärnkraftsolyckor spritt radioaktivitet på olika håll.

– Föroreningarna av kärnvapenproven har ännu kvar 20 procent av radioaktiviteten på grund av de långlivade isotoperna, säger Seppo.

Seppo deltog på 1960-talet i Helsingfors Universitets projekt i vilket man undersökte radiocesiumhalten bland samer och deras renar. Han förrättade också nationella undersökningar om radioaktiviteten i fiskar.
År 1967 tog sig Seppo från Lappland till USA och till atomforskningscentret Oak Ridge i Tennessee, där han fortsatte sina studier. Efter att ha disputerat till doktor 1969 arbetade han på den marinbiologiska avdelningen på Puerto Rico Nuclear Center  i Mayaguez. Där undersökte han vilken verkan kondensvattnet från kraftverk hade på mangroveväxtligheten och deltog i planeringen av miljöundersökningarna inför en kärnkraftverksetablering.
Åren 1972-74 deltog han i en expedition som seglade till Marshallöarna för att undersöka föroreningar från kärnvapenprov. Kolehmainen var baserad i Sydamerika från 1969-75 och hann under tiden vistas sex veckor i ett undervattenslaboratorium.
Efter tiden i Sydamerika gjorde han en finländsk kollega sällskap i Holland för att utveckla kommersiella produkter av bioluminiscensprocesser. Man utvecklade bland annat snabba mätinstrument för bakteriehalten i urin.
Under åren fram till pensionen arbetade Seppo inom livsmedelsindustrin med bland annat svampodling och framställning av löjrom.
År 2009 började Seppo bygga ett hus i Fagervik i Ingå tillsammans med sin fru. Paret flyttade in 2010. Seppo fastnade för Ingå efter att ha brukat besöka orten för flugfiske. Lagom till 10-årsjubileet kommer Seppo att berätta om sina äventyr ute i världen. Detta ska du inte missa!
Facebooktwitter