Föreningens verksamhetsplan för år 2019

Verksamhetsåret börjar 1.1.2019

Rudus projekt i Ingå
Föreningen fortsätter trepartsförhandlingarna med Rudus och Ingå kommun för att få bort bullerstörningarna i närheten av verksamhetsområdet.

Föreningen tar ställning till anhållan om planändring för att få utvidga stenbrottsverksamheten till ett nytt område.

Ingarskilaån
Rensningen och upprustningen av öringens lekplatser fortsätter under år 2019.

Stamväg 51
Föreningen fungerar i samarbete med Ingå kommun angående stamväg 51.

Hundparken
Föreningen deltar i skötseln av hundparken enligt överenskommen plan. 

Kultur
Föreningen strävar till att arrangera några kulturevenemang under året.

WWF vattenskydd 4k projektet
Föreningen ger all möjlig hjälp och stöder WWF:s 4K-projekt för att minska näringsbelastningen från Ingå och Sjundeå åar till  Östersjön.

Evenemang
Föreningen deltar i Ingådagen i juli med att ställa upp med ett infotält.

Föreningen deltar i skördemarknaden (potatisdagen) i september med ett infotält.

Föreningen deltar i Julmarknaden i december med ett infotält.

Föreningens lagstadgade möten.

Vårmötet hålls i april.

Höstmötet hålls i oktober – november

Styrelsen sammanträder vid behov.

Verksamhetsåret avslutas  31.12.2019

Facebooktwitter