Ingå byggnads- och miljönämnds beslut stred mot miljötillståndet

Ingå byggnads- och miljönämnd beslöt 12.04.2016 att ge Rudus tillstånd att förlänga stenkrosstiderna i Joddböle med en timme på morgonen och en timme på kvällen.  Brytning och krossning har på grund av detta tvärtemot miljölovet skett från augusti till juni under vardagar enligt följande verksamhetstider:

Stenkrossning  kl 6.00–22.00

Bergsborrning kl 6.00–22.00

Knackning av stenmaterial kl 6.00–22.00

Sprängningar kl 8.00–16.00

Pro Ingå överklagade beslutet till Vasa förvaltningsdomstol, som noterade ärendet och nekade fortsättningen dessa arbetstider. Rudus överklagade beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen, som efter att ha hört parterna beslöt, att inte bevilja Rudus besvärsrätt. Följande tider skall hållas enligt Vasa Förvaltningsdomstols beslut 18/0312/1.

Stenkrossning kl 7-22

Bergsborrning kl 7-21,

Knackning av stenmaterial  kl 8-18

Sprängningar kl 8-16.

Facebooktwitter