Konditionstrappan blev klar


Pro Ingå rf startade våren 2020 motionstrappsprojektet på ungdomsforumets initiativ. Som plats föreslogs Prästgårdsbergets område, på en central plats i Ingå kyrkoby. Till trapporna är det lätt att komma gående, med cykel eller längre ifrån med bil.

Från början var det klart, att trapporna inte skulle bli traditionellt raka, utan att de i vinklar skulle följa bergets form. Byggnadstekniskt kom de att söka sig den rutt, som möjliggjorde fastsättning i berget. Tanken var också, att svårighetsgraden borde passa för alla åldrar och alla motionärer. Därför var planen att göra mellanetager, med bänkar på sidorna för vilopauser och för att kunna njuta av utsikten.

Prästgårdsberget är ett verkligt naturskönt område och som konstaterats mitt i Ingå bys centrum. Motionstrapporna och cykellederna binder ihop olika boendeområden och möjliggör ett kontollerat utnyttjande av området, då användarna rör sig längs planerade rutter. I projektet görs inga betonggjutningar utan trapporna fästes i berget med metallstöd

Det viktigaste och nödvändigaste var att alla möjliga lov och avtal först var i skick, innan vi började anhålla om finansiering. Ingå församlings representanter har här varit i nyckelposition och verkligt välvilliga. Vi granskade platsen tillsammans med dem och konstaterade, att man genom att endast fälla ett fåtal mindre tallar kunde öppna vyer från toppen mot havet och kyrkan. Med Församlingen gjorde vi hyreskontrakt för tio år åt gången, till en nominell summa.

Sedan förhandlade vi om trappornas planering med Oy Nalle Grönberg Ab. Av dem fick vi en plan baserad på 114 m långa och 1,6 m breda trappor. Enligt den planen begärde vi tillstånd av kommunens byggnadsnämnd.  Vi valde också byggare genast från början, så att samarbetet skulle vara intimt från starten. Valet föll på Oy ByggCraft Ab. Först därefter var det dags att börja söka finansiering för trapporna.

Under planeringen räknades det ut hur mycket material som behövdes och vi fick kostnadsförslag för arbetets del för både planeringen och själva byggandet. Vi begärde kostnadsförslag för materialmängden, enligt Nalle Grönbergs beräkningar av Ab Lantis Oy. På så vis hade vi en uppskattning på trappornas totala kostnad, som vi skulle anhålla om bidrag till.

För finansieringen skickade vi anhållan till Sparbanksstiftelsen i Ingå, Sofie von Julins Stiftelse och Handelslaget Varuboden-Osla. Samt till många företag i Ingå. Stora stöd från stiftelserna och Varubuden-Osla öppnade möjligheten att förverkliga trapporna. Dessutom kom stöd från Ingå kommun alltid då understöd utdelades. Ingåföretagarna deltog också förtjänstfullt och så blev det till slut klart att trapporna kunde förverkligas vintern 2020-2021. Byggandet påbörjades sedan i april 2021 och färdiga blev trapporna i början av juni.

Med Ingå kommun har man kommit överens om belysning till trapporna.  Den installeras i räckena i form av led-belysning. Dessutom planerar kommunen att förbättra löparbanorna från toppen av Prästgårdsberget och förse dessa med belysning. Detta kommer att ske under år 2022. Byggnationer i anslutning till trapporna är påtänkta, men förverkligas först då beslut är gjorda.

Invigningen hålls den 17.6.2021 kl 11.00 vid foten av trapporna. Tillställningen hålls i liten skala enligt Coronapandemins ännu begränsande av sammankomster.

Facebooktwitter