Medlemsbrev oktober 2021 och kallelse till extra medlemsmöte

Trots att coronapandemin har försökt avskräcka oss Pro Ingåmedlemmar, har det hela tiden gjorts något smått. Stora framgångar har nåtts med stamväg 51 ifråga om belysning och konditionstrappans slutbehandling är så gott som klar.
Nu är projektsituationen följande:

Joddböle:
Vad beträffar planeändringarna i Joddböle för Rudus och Fortum, så är de ännu på hälft. ST1 har offentliggjort MiljöKonsekvensBeskrivningen och hållit infotillfälle om saken. Pro Ingås styrelse följer noga med vad och när man fattar beslut om planeändringen och vi informerar om ärendena på vår hemsida och i sociala medier.

Stamväg 51 – nuläget med belysningen:
Belysningen blir klar senast i december 2021. Följaktligen är belysningsprojektet för Pro Ingås del klart, saknas bara kaffe o kaka, som vi firar med på Ingå Ports område den 13 november kl 11-12.30. Välkomna alla Pro Ingåmedlemmar i stor skara. De 150 första får en kakbit med kaffe eller te. Vi försöker också få med riksdagsledamöterna, som har bidragit till att vägbelysningen förverkligas.

Konditionstrappan – nuläget:
I trepartsunderhandlingar med Pro Ingå, Ingå kommun och Ingå församling beslöts i början av hösten, att trappan överlåts till kommunen ännu under denna höst. Vi vill överlämna den helt färdig, d v s först efter att man byggt till och förbättrat säkerhetsräckena. Detta sker under oktober. Räckena fick belysning 21-23.9.2021

Ingarskilaåns ”talkon”:
Vid Ingarskilaån har hållits ett tiotal ”talkon” hittills i år. I dessa har man utvidgat de tidigare och byggt nya lekplatser för öringarna. Under detta års renoveringsarbeten har förutom frivilliga renoverare också en grävmaskin deltagit. Med skopan kan man hälla ut stenmaterial sju meter bort. På så sätt har man på många platser kunnat tippa stenmaterial från strandkanten rakt mot fåran, där man byggt grusbäddarna. Grävmaskinen har också gjort det möjligt att placera ut tunga stenar för att hindra grusbäddarna att rinna nedströms. I Naturresursinstitutets elfiske har man såväl denna som förra sommaren hittat mera öringsyngel än någonsin under de fyrtio åren man gjort observationer.

Hundparken:
Hundparkens portar har fått låsen reparerade. Det har även beslutats, att Ingå kommun förutom gräsplanen också sköter om buskarna. Parken är planerad att överlåtas till kommunen år 2023.

Kulturevenemang:
Kulturevenemangen har lidit svårt av coronan. Vi har inte kunna arrangera kulturtillställningar i biblioteket, men i det fallet ser det ljusare ut nu. Genast då vi får tillåtelse av kommunens pandemigrupp att samlas, börjar vi planera tillställningar i biblioteket.

Styrelsen 2022:
Föreningens höstmöte valde styrelsen för år 2022 och styrelsens sammansättning är följande:

Ordförande Jorma Viita
Viceordförande Jochim Donner
Sekreterare Minna Lehto
Medlemssekreterare Madeleine Blomstedt
Kassör Olli Orama

Ordinarie medlemmar:
Kaj Hellbom
Odessa Holmberg
Kira Durchman
Antti Viljanen
Marghita Viita

Suppleanter:
Seppo Kolehmainen
Maarit Lassila

Marghita Viita och Jorma Viita sköter hemsidorna från och med 2022.

Extra medlemsmöte:
Pro Ingås extra möte hålles på Wilhelmsdal den 19.10.2021 kl 17.00. Ärendet är att föreningen bidrar med egna medel till konditionstrappan för att täcka trappans finansieringsglapp samt för arrangerandet av PR-tillställningen inkommande månadsskifte oktober/ november. Bidragets behov är 2500 € och PRtillställningens kaffe och kaka är budgeterat till max 1500 €. Styrelsen föreslår att man budgeterar för en tilläggsbudget för år 2021 på 4000 €.

Ingå
Pro Ingå styrelsen

 

Facebooktwitter