Pro Ingås uttalande om parkplanen för Ingå centrum

KYRKPARKEN: Den nya promenad-och cykelbron över ån i planen för kyrkparken är verkligen viktig, också för ett vidare område. Den betjänar såväl egnahems- och radhusinvånarna på västra sidan om bron som Lönneberga, för att inte nämna skoltrafiken. Också passagen till Gammelgården underlättas. Det är viktigt, att bron görs tillräckligt bred, så att man får egna filer för cyklar och fotgängare!

LILLUDDEN: Sandstranden är i dåligt skick och kräver en grundrenovering. Eftersom sandstranden är mycket grund, behövs också en längre brygga, varifrån man kan simma. Nu finns inte en hygglig simstrand i centrum. Vid Lilludden skulle en längre brygga betjäna detta behov bra! Då alla bryggor i småbåtshamnen förnyas kunde man tänka sig, att använda en i gott skick varande av dessa till bryggan. På så sätt främjar man också återanvändning. Simstränder för hundar behövs också i Ingå.

Vi föreslår, att också en sådan läggs till i planen. Platsen bör emellertid vara avskild från människornas simställe helt av hygieniska skäl.

Vidare föreslår Pro Ingå, att man i utvecklingen av Lilluddens område  lägger till en plan, där det ingår en segeljolleramp och ett surfbräde- och kanotområde vid Lilluddens östra del. Samtidigt borde man undersöka möjligheter till att placera en flytande vattenpark.

Föreningen har kännedom om en företagare, som skulle vara intresserad av att placera och sköta om en vattenpark och dessutom en frivillig person, som skulle vara färdig att utveckla och organisera jollesegling. Surfbräde-och kanotuthyrningsverksamhet och hobbyverksamhet  skulle också passa bättre på detta område än i ån, där det är mycket trafik. För dessa aktiviteter krävs ett djup på 1,5 m. Östra sidans djup borde kontrolleras men troligt är, att muddringsbehovet är litet (under 500 m3) och massorna kunde placeras i den nuvarande deponeringsbassängen. Målgruppen för dessa åtgärder skulle vara både ingåunga, fritidsboende unga och hobbyverksamma från andra områden.

Vi föreslår, att renovering av skejtparken läggs till i parkplanen och att man i samband med renoveringen bygger en graffitivägg, där de unga lovligen kunde skapa sin egen tagg

Facebooktwitter