Stamväg 51 belysningsprojekt ”Route 51”

Vi kunde i tidningen läsa ett utlåtande av riksdagsledamöt Johan Kvarnström, att det bidrag på 0,5 miljoner som getts för att beslysa Stamväg 51 öronmärkts för Raseborg och att Ingåavsnittet skulle förbli mörkt. Detta har väkt ont blod och starkt upprört dem som arbetat för utvecklingen av 51:an och inom Pro Ingå`s styrelse. Likaså bland de Ingåbor som ständigt pendlar på det mörka vägavsnittet Sjundeå korsning – Ingå.

Pro Ingå öppnade 2017 ett projekt för att få Stamväg 51 belyst. Avisikten var att stöda kommunen i dess strävanden med att ta fram argument och statistik samt att öppna dörrar. Ingå´s kommundirektör Robert Nyman och kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström tag i ärendet med stor energi . Flera möten följde bl.a. på Farledsverket. Jochim Donner var i detta skede med.

Hela tanken hoppade ett steg framåt då kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande innoverade projektet Route 51. Stamvägen skulle bli intelligent. Med fanns utvecklade digitala varningssystem för älg och hjort. Hela idén var att förbättra trafiksäkerheten genom att  belysa vägen. Antalet fordon per dygn är stort på avsnittet Sjundeå korsning – Ingå djuphamnsväg. De mörka korsningarnas antal är även det stort. Och vägavsnittet är ett av Finlands farligaste räknat med antalet hjort- och älgkrockar. I detta skede lämnade sig pro Ingå i bakgrunden då projektet började omfatta affärshemligheter.

Projetktet fick ytterligare fart då forskningsprogrammet Momentum intresserade sig för förutsättningarna att bygga en intelligent väg, och då dessa fanns så tog Business Finland över och finansierar ett projekt i vilket Statens forskningscentral ”springer ihop” intresserade forskningsinstitutioner och företag.

Den nu utlovade 0,5 miljonen räcker till för att belysa bara en tredje del av Stamväg 51. Dvs. för det mest trafikerade avsnittet, från Sjundeå korsning till Ingå djuphamnsvägen. Samma vägavsnitt är ett av Finlands farligaste i viltkrockar. Och på avsnittet finns många många korsningar där grupperingsfiler saknas.

Ytterligare information om trafikmängder mm. finner du på hemsidan http://www.proinga.fi/stamvag-51/ och välj projekt samt Stamväg 51.

Ja, inte känns det förnuftigt att man börjar belysa det vägavsnitt där trafikmängden är minst. I investeringar borde man nog alltid ha förbättrandet av trafiksäkerheten först. Pro Ingå´s styrelse hoppas, att de som gör politiska beslut om hur budgetpengarna skall styras lyssnar på de sakkunniga i Trafikledesverket och Närings-, trafik- och miljöcentralen. och gör besluten enligt deras syn på saken.

Också Route 51 projektet behöver beslysningsstolparna för sin teknologi. Route 51 -projektet skulle vara till stor nytta för alla som bor i området och föra med sig ökad bussiness i Västnyland, Raseborg och Hangö.

Pro Ingå försöker på alla sätt hjälpa ledningen i Ingå kommun i deras arbete. Därför hoppas vi att möjligast många av er kontaktar beslutsfattare och bekanta och för vidare denna information.  I nyckelposition är ni kommunstyrelsensa och fullmäktiges representanter i att ni för vidare ärendet till era partiers nationella ledning.

Pro Ingå är, såsom vi definierat vår ideologi, en politiskt opartisk förening, och som sådan vill vi fortsätta.

Jorma Viita

Pro Ingå rf

Facebooktwitter