Vårhälsningar från Pro Ingå rf

Pro Ingås styrelse har vid ett E-postmöte fattat beslutet att flytta fram vårmötet och hålla det samtidigt med höstmötet såsom för ett år sedan. Exponeringarna av Corona är så höga, att vi inte ser någon möjlighet att ordna ett möte under våren. Det finns hopp om att vaccineringarna påverkar positivt, så vi hoppas kunna samlas fysiskt i höst. Pro Ingås projekt går framåt oberoende av Coronaepidemin.

Motionstrapporna beräknar vi, att blir klara en vecka före midsommar. Byggaren har redan gjort förberedelser i en hall med att kapa stegen i rätta längder mm. Arbetet på berget torde påbörjas vecka 17.

SV51 NMT-centralen har beslutat, att installationen av vägbelysning påbörjas från Hamnvägens korsning mot Helsingfors. Eftersom den beviljade finansieringen, en halv miljon, inte räcker till hela Ingås andel, belyses vägen så långt pengarna räcker. Det planeras nu en tilläggsfinansiering.

Joddböle IV Förslaget till detaljplaneändringen Joddböle IV är framlagt i kommunhuset och kommunen arrangerade ett ”streamat” presentationstillfälle.  Pro Ingå lämnar in ett utlåtande i saken. Det kan läsas på vår hemsida i början av maj under rubriken ”Utlåtanden”.

Ingarskilaån 2021 års rensningstalkon börjar i slutet av juni och fortsätter till slutet av september. I slutet av oktober till medlet av november är det möjligt att följa öringarnas lekbestyr. Före det, då åns vattennivå sjunker och vattnet klarnar, börjar vi räkna förra höstens lekgropar. I månadsskiftet maj – juni räknar vi de nykläckta ynglen i de hitintills rensade grusbäddarna.

Vi önskar flera frivilliga till talkona och andra intressanta göromål för att stärka örings-beståndet i Ingarskila å. I talkona bjuds på hygglig lunch, så för deltagandet behövs inget annat än fältutstyrsel och gummistövlar. På plats finns alltid medlemmar med erfarenhet av rensningarna. Alla som vill delta är välkomna. Vad som gjorts tidigare kan ni läsa om på vår hemsida. http://www.proinga.fi/ingarskila/

Kontakta: Seppo Kolehmainen tel. 0445 531139 eller via E-post seppo.kol@gmail.com eller Jason Holmström jason.holmstrom@gmail.com.

Lilluddens upprustning sätter kommunen igång med i början av juni. Vi har deltagit i ”Teamspalavrar” för att skapa idéer. Kommunen gör vägen dit lättillgänglig, och efter det besluter föreningen hur vi kan delta med utrustning till platsen. Där behövs bänkar och t ex brasskydd.

Pro Ingås styrelse har ett stort behov av att få med nya aktiva medlemmar i verksamheten. Ta gärna kontakt, om utveckling av gemensamma intressen eller om påverkan i Ingå intresserar.  medlem@proinga.fi Vi försöker vara aktiva i ärenden, så att vi får till stånd vad invånarna hellst vill ha.

Skön sommar!

Pro Ingå rf Pro Inkoo ry styrelsen

Facebooktwitter