Vårmöte 24.4.2019 kl. 18.00

Bästa medlem,
Välkommen till Pro Ingå rf:s vårmöte
ONSDAGEN den 24.04 kl 18.00 på Wilhelmsdal.
På agendan har vi stadgeenliga ärenden.
Vi bjuder på kaffe från och med kl 17.30.

Facebooktwitter