Vårmöte 27.4.23

Bästa medlem,

Välkommen till Pro Ingå rf:s vårmöte torsdagen den 27.4.2023 kl 17.30
i Wilhelmsdal.
På agendan har vi stadgeenliga ärenden. (se bilagor)

Efter vårmötet berättar vi vad vi senast hört om läget med Blastrs och
Fortums projektplaner.

Vi diskuterar tillsammans även Pro Ingås planer angående våra nya
projekt och lyssnar gärna på förslag relaterade till ämnet.

Välkomna!

Pro Ingås styrelse

Facebooktwitter