Vårmöte

Bästa medlem,

Välkommen till Pro Ingå rf:s vårmöte onsdagen den 27.4.2022 kl 17.30 i Wilhelmsdal. På agendan har vi stadgeenliga ärenden.

27.4.2022 kl 18.00, efter Pro Ingås vårmöte kommer Ingå kommuns planläggningschef Aija Aunio, för att informera och svara på frågor. Temat är de nya planerna för bostadsområden, strandområden i centrum samt parkplanerna vid ån.

Vi diskuterar tillsammans även Pro Ingås planer angående de nya projekten och lyssnar gärna på förslag relaterade till ämnet. Hallen rymmer ca. 50 personer. Masker används.

Pro Ingås styrelse

Facebooktwitter