Värnandet om väderkvarnar värmer Kirsti Horn – nu sätter hon Ingås kvarn på kartan

Arkitekt Kirsti Horn besöker Ingå biblioteks eftermiddagskaffe lördagen den 25.1 kl. 14. Hon har forskat i väderkvarnar.

– Jag kommer att prata om väderkvarnen i Ingå och om hur den har fungerat. Jag kommer att berätta hur den förhåller sig till de övriga kvarnarna i Nyland och hur de i sin tur förhåller sig till de övriga finländska kvarnarna samt vidare hur dessa förhåller sig till kvarnarna i grannländerna och övriga Europa.

Det hela började med ett projekt mellan Estland, Sverige och Finland som Horn höll i trådarna för i egenskap av lektor vid yrkeshögskolan Novia. Det visade sig då att det fanns väldigt knapphändigt med information om väderkvarnarna i Finland. Horn började ta reda på mer om kvarnarna och har med åren skapat en imponerande trespråkig informationsbank på nätet.

– Det finns över 700 väderkvarnar i Finland. Av dem är cirka 200 på Åland och 140 i Egentliga Finland. Resten av dem är utspridda över övriga delar av landet, säger Horn.

Här kan man läsa mer om Kirsti Horns forskning: vanhattuulimyllyt.fi, gamlavaderkvarnar.fi, historicwindmills.fi

Facebooktwitter