Kevätkokous

Hyvä Pro Inkoon jäsen!

Tervetuloa Pro Inkoo ry:n kevätkokoukseen. keskiviikko 27.4.2022 klo 17.30 Wilhelmsdalissa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräisiä asioita.

27.4.2022 klo 18.00, Pro Inkoon kevätkokouksen jälkeen Inkoon kaavoituspäällikkö Aija Aunio tulee kertomaan ja vastailemaan kysymyksiin. Aiheina ovat Inkoon uusien asuinalueiden kaavoitukset, keskustan ranta-alueiden ja Inkoon jokivarren alueen puistosuunnitelmat.

Keskustellaan yhdessä myös Pro Inkoon suunnitelmista uusien projektien osalta ja kuullaan mielellään ehdotuksia aiheeseen liittyen. Kello 18.00 alkava tilaisuus on kaikille avoin. Saliin mahtuu noin 50 henkilöä. Käytetään maskeja.

Pro Inkoon hallitus

Facebooktwitter

Toimintakertomus vuosi 2021

Kulunut vuosi 2021 on ollut Pro Inkoon hallitusväen osalta kiireinen, vaikka korona on yrittänyt hidastaa tekemisiämme. Kevään kokous siirrettiin edellisen vuoden tapaan syyskokouksen yhteyteen. Lisäksi pidettiin lokakuussa jäsenistön kokous yhdistyksen lisäbudjetin merkeissä.

 

Kuntoportaat saatiin valmiiksi kesän alussa ja alku syksystä Inkoon kunta asennutti niihin valaistuksen. Portaiden kaiteiden turvallisuutta jouduttiin parantamaan suunnitellusta ja se aiheutti yhdistykselle lisälaskuja, jotka piti jäsenistön kokouksella hyväksyttää maksettavaksi osittain yhdistyksen varoista, osittain ulkopuolisella rahoituksella. Joulukuun aikana portaat ja maan käytön osalta seurakunnan kanssa tehty vuokrasopimus luovutettiin Inkoon kunnalle.

Yhdistyksen puheenjohtajat olivat Teams kokouksessa mukana ideoimassa Lilluddenin kunnostusta. Toteutuksen osalta on tuo alue nyt pääosin valmis. Valaistuksen osalta on vielä tekemistä. Pro Inkoo oli suunnitellut hankkia sinne pienen polttopuu suojan, mutta kustannussyistä se jätettiin vuoden 2022 suunnittelulistalle.

Koirapuiston portteja on korjautettu lukituksen osalta ja pensaiden leikkuu sovittu kunnan taholta tehtäväksi. Puistoa käytetään aktiivisesti ja sen olemassaolo on todettu tärkeäksi.

KT-51 valaistukseen luvattiin varat vuoden 2020 joululahjarahana. Iso kiitos Kunnanjohtaja Robert Nymanille ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik Wickströmille aktiivisesta toiminnasta rahoituksen aikaansaamiseksi. Tolpat on pystyssä ja Pro Inkoon tarjoamat valokahvit juotu marraskuun 13pv Inkoon portin alueella. Paikalla oli kansanedustajat Anders Adlercreutz ja Johan Kvarnström. Marraskuun lopulla saatiin kuulla, että valaistukseen suunnitellut led-valaisimet myöhästyttävät aikataulua koronasta johtuen. Kaapelointi on valaisinpylväissä valmiina valaistusta varten.

Syksyllä osallistuttiin kuntastrategian ideointiin, jonka tilaisuuden Inkoon kunta järjesti. Tuotiin kunnalle omia ajatuksia kunnan kehittämiseksi ns. kolmannen toimijan kannalta katsottuna. Puhuttiin yhteistyöstä muiden yhdistysten kanssa ja Inkoota koskevista asioista kuten nuoriso, sote, yhteistyö kunnan kanssa jne.

Marraskuun lopulla oli Inkoon Rakennus- ympäristölautakunnan käsittelyssä Ruduksen anomus Joddbölen louhinnan jatkamiseksi ja rakennusbetonin murskaamiseksi. Pro Inkoon hallitus seuraa asiaa ja lausumilla yrittää saada aiheutuneen melu- pölyhaitan estettyä. Louhinnan estämiseksi lienee mahdollisuudet huonot.

Ingarskilanjoella on pidetty kymmenet talkoot syyskuun 21. päivään mennessä. Niissä on laajennettu entisiä ja rakennettu uusia kutusoraikoita taimenille. Tämän vuoden kunnostustöissä on käytetty vapaaehtoisten kunnostajien lisäksi maansiirtokonetta, jonka kauha voi pudottaa kiviaineen seitsemän metrin päähän. Sillä on monin paikoin saatu pudotettua kiviaines rantatörmältä suoraan jokiuoman kohtaan, johon on rakennettu soraikko. Kone on mahdollistanut myös raskaiden kivien sijoittamisen estämään soraikon valumista alavirtaan. Luonnovarakeskuksen sähkökalastuksessa tämän kesäisiä ja viimekesäisiä taimenen poikasia löytyi enemmän kuin koskaan aiemmin neljänkymmenen vuoden seuranta-ajalla.

Toimintavuosi 2021 huipentui Inkoon joulumarkkinoihin, jossa oltiin kertomassa yhdistyksen toiminnasta neljäs joulukuuta.

Facebooktwitter

Kakkukahvit KT 51 tievalojen juhlistamiseksi

Tervetuloa juhlistamaan kantatie 51:n tulevaa valaistusta Inkoon Portin Gatukeittiö 51 läheisyyteen lauantaina 13.11. klo 11-12:30. Toiveissa on, että kauan kaivattu valaistus Siuntiosta Inkooseen valmistuu joulukuussa.

Tilaisuuden avaa Pro Inkoon edustaja sekä Inkoon kunnanhallituksen pj. Henrik Wickström. Paikalla on myös kansanedustajia.

150:lle ensimmäiselle tarjotaan kakkukahvit. Tilaisuuden järjestää Pro Inkoo. Myös Inkoon kunta on auttanut järjestelyissä. Me noudatamme tilaisuudessa ajankohtaisi koronarajoituksia.

Tervetuloa juhlimaan yhdessä!

Facebooktwitter

Jäsenkirje lokakuu 2021 Ja kokouskutsu ylimääräiseen jäsenkokoukseen

Vaikka korona on yrittänyt lannistaa meitä Pro Inkoolaisia, on kuitenkin tehty koko ajan jotain pientä. Isoja onnistumisia on saatu KT51 valojen muodossa ja kuntoportaatkin alkavat olla viimeistelyä vaille valmiit. Nyt projekteissa tilanne on seuraava.

Joddböle:
Joddbölen osalta asemakaavan muutokset Ruduksen ja Fortumin osalta ovat edelleen kesken. ST1 on julkaissut YVA- selvityksen ja pitäneet asiasta info tilaisuuden. Pro Inkoon hallitus seuraa tarkasti mitä ja milloin tehdään päätöksiä asemakaava muutosten osalta ja informoimme asioista kotisivuilla ja somessa.

Kantatie 51 valojen tilanne:
Valot valmistuvat joulukuu 2021 aikana viimeistään. Näin ollen Pro Inkoon osalta valo projekti on kakkukahveja vaille valmiin. Kakkukahvit juodaan Inkoon Portin alueella marraskuun 13 pv klo 11–12.30. Tervetuloa kaikki Pro Inkoolaiset joukolla mukaan. 150 ensimmäistä saa kakkupalan, kera kahvin tai teen. Paikalle pyritään saamaan myös kansanedustajat, jotka ovat olleet edesauttamassa tievalojen saamiseksi.

Kuntoportaiden tilanne:
Kolmikantaneuvottelussa Pro Inkoo, Inkoon kunta ja Inkoon seurakunta sovittiin alkusyksystä, että portaat luovutetaan Inkoon kunnalle vielä kuluvan syksyn aikana. Haluamme luovuttaa ne täysin valmiina, eli myös kaiteiden turvallisuuden lisäämisen jälkeen. Kaiteiden turvallisuutta parannetaan lokakuun aikana. Kaiteet saaneet valaistuksen 21. – 23.9.2021.

Ingarskilanjoen talkoot:
Ingarskilanjoella on pidetty kymmenet talkoot syyskuun 21. päivään mennessä. Niissä on laajennettu entisiä ja rakennettu uusia kutusoraikoita taimenille. Tämän vuoden kunnostustöissä on käytetty vapaaehtoisten kunnosstajien lisäksi maansiirtokonetta, jonka kauha voi pudottaa kiviaineen seitsemän metrin päähän. Sillä on monin paikoin saatu pudotettua kiviaines rantatörmältä suoraan jokiuoman kohtaan, johon on rakennettu soraikko. Kone on mahdollistanut myös raskaiden kivien sijoittamisen estämään soraikon valumista alavirtaan. Luonnovarakeskuksen sähkökalastuksessa tämän kesäisiä ja viimekesäisiä taimenen poikasia löytyi enenmmän kuin koskaan aiemmin neljänkymmenen vuoden seuranta-ajalla.

Koirapuisto:
Koirapuiston porttien kunnostus on lukituksen osalta saatu korjattua. On myös sovittu, että Inkoon kunta hoitaa nurmikon lisäksi myös pensaiden kunnossapidon. Puisto on suunniteltu luovutettavaksi Inkoon kunnalle vuonna 2023.

Kulttuuri tapahtumat:
Kulttuuritapahtumat ovat olleet suurin kärsijä koronasta. Kirjastolla emme ole voineet tapahtumia järjestää, mutta sen suhteen tuntuu olevan valoa tunnelin päässä. Heti kun saadaan kunnan pandemia ryhmältä lupa kokoontua, aletaan suunnitella tapahtumia kirjastolle.

Hallitus 2022:
Yhdistyksen syyskokous valitsi hallituksen vuodelle 2022 ja hallituksen kokoonpano on seuraava:
Puheenjohtaja Jorma Viita
Varapuheenjohtaja Jochim Donner
Sihteeri Minna Lehto
Jäsensihteeri Madeleine Blomstedt
Varainhoitaja Olli Orama

Varsinaiset jäsenet:
Kaj Hellbom
Odessa Holmberg
Kira Durchman
Antti Viljanen
Marghita Viita

Varajäsenet:
Seppo Kolehmainen
Maarit Lassila

Kotisivujen ylläpito vuoden 2022 alusta Marghita Viita ja Jorma Viita.

Ylimääräinen jäsenkokous:
Pro Inkoon ylimääräinen jäsenkokous pidetään Wilhelmsdalissa 19.10.2021 klo 17.00. Asiana on yhdistyksen omarahoituksen käyttö kunto portaiden rahoitusvajeen peittämiseksi ja PR-tilaisuuden pitämiseksi kuluvana syksynä loka-/marraskuun vaihteessa. Omarahoituksen tarve on 2500 € ja PR-tilaisuuden kakkukahvitteluun on budjettina max.1500 €. Hallitus ehdottaa budjetoitavaksi lisäbudjettiin vuodelle 2021 4000 €.

Inkoo
Pro Inkoo hallitus

Facebooktwitter

Pro Inkoon lausuma Inkoon keskustan puistosuunnitelmaan

KIRKKOPUISTO: Kirkkopuisto-suunnitelmassa oleva joen ylittävä uusi kävely- ja pyöräilysilta on tosi tärkeä laajemmallekin alueelle. Se palvelee omakoti- ja rivitaloasukkaista joen länsipuolella sekä myös Lönnebergaa, puhumattakaan koulujen liikenteestä. Myös kulku Gammelgårdenille helpottu. On tärkeää, että sillasta tehdään tarpeeksi leveä, jotta siihen saada omat kaistat pyörille ja kävelijöille!

LILLUDDEN: Hiekkaranta on huonossa kunnossa ja vaatisi peruskorjauksen. Koska hiekkaranta on hyvin matala Lilluddenille tarvittaisiin myös pidempi laituri, josta voisi uida. Nyt keskustan alueella ei ole kunnon uimapaikkaa. Liilludden pidemmällä laiturilla palvelisi tätä tarvetta hyvin! Kun pienvenesataman kaikki laiturit uusitaan voisi miettiä hyväkuntoisista tehtäväksi tuo laituri. Näin toteutetaan samalla kierrätystä.

Koirien uimapaikkoja on myös kaivattu Inkoossa. Ehdotamme, että sellainen lisätään esimerkiksi Lilluddenin alueen suunnitelmaan. Paikka pitäisi kuitenkin olla etäällä ihmisten uimapaikasta ihan hygienia syistäkin.

Lisäksi Pro Inkoo ehdottaa, että Lilluddenin alueen kehittämistä täydennetään suunnitelmalla, jossa on suunniteltu purjejollaramppi ja surffilauta- sekä kanoottialue Lilluddenin kärjen itäpuolelle. Samalla pitäisi selvittää vedessä kelluvan vesipuiston sijoittamismahdollisuutta.

Yhdistyksellä on tiedossa yrittäjä, joka olisi kiinnostunut sijoittamaan ja operoimaan vesipuistoa ja vapaaehtoinen henkilö, joka olisi valmis kehittämään ja operoimaan jollapurjehdusta. Surffilauta- ja kanoottivuokraustoiminta ja harrastaminen sopisi myös paremmin tälle alueelle kuin jokeen, jossa on paljon liikennettä. Näiden toimintojen vaatima syväys on 1,5 m. Itäpuolen alueen syväys pitää selvittää mutta todennäköistä on, että ruoppaustarve on pieni (alle 500 m3) ja massat voitaisiin sijoittaa nykyiseen läjitysaltaaseen. Näiden toimintojen kohderyhmänä olisi sekä inkoolaiset nuoret, mökkiläiset nuoret ja paikalle muualta hakeutuvat harrastajat.

Ehdotamme, että skeittipuiston kunnostus liitetään puistosuunnitelmaan ja kunnostuksen yhteydessä rakennetaan grafiittiseinä, jonne luvan kanssa nuoret voivat taiteilla oman täginsä.

Facebooktwitter

Kutsu Pro Inkoon kevät- ja syyskokoukseen

Hyvä jäsen,
Tervetuloa Pro Inkoo ry:n kevätkokoukseen ja syyskokoukseen LAUANTAINA 11.09 klo 14.00 Wilhelmsdalissa. Kokouksissa käsitellään sääntömääräisiä asioita. Tarjoamme kahvia klo 13.30 lähtien. Henkilömääräksi kerroin 15-20. Tervetuloa! Hallitus

KUTSU

Ohjelma
Klo 14.00 kevätkokous
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Kokouksen päättäminen.

Noin klo 14.30 Syyskokous
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten sekä kannattajajäsenten osalta
6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä
7. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten kokouspalkkioiden ja
toiminnantarkastajien palkkioiden suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet
erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
10. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) Varatoiminnantarkastajaa
11. Käsitellään muut hallitukselle esitetyt asiat
12. Kokouksen päättäminen.

Jäsenet voivat esittää muita asioita yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti 10.09.2021 mennessä sähköpostilla jorma1.viita(a)gmail.com tai
osoitteeseen Pro Inkoo ry, Dalintie 4 D, 10210 Inkoo

TERVETULOA
Hallitus

Facebooktwitter

Kuntoportaat valmistuivat

Pro Ingå rf Pro Inkoo ry käynnisti keväällä 2020 kuntoporrasprojektin Inkoon nuorisoforumin aloitteesta. Paikaksi oli ehdotettu Inkoon seurakunnan omistamaa Prästgårdsbergetin kallioaluetta, joka keskeisellä paikalla Inkoon kirkonkylässä. Näin portaille on helppo tulla kävellen, polkupyörällä ja pidemmältäkin vaikka autolla.

Alusta asti oli selvää, että portaista ei tule perinteisiä suoria vaan ne tulevat mutkittelemaan seuraten kallion muotoja ja rakennusteknisesti tuli etsiä reitti, joka mahdollinen portaiden kiinnitykselle kallioon. Oli myös mielessä, että vaikeusasteita piti olla kaiken ikäisille ja kaiken kuntoisille. Siksi suunnitelmissa oli välille tehdä tasoja, jonka sivuille penkit lepotaukoja ja maiseman ihailua varten.

Prästgårdsberget on erittäin luonnonkaunis alue ja kuten todettu keskellä Inkoon kyläkeskuksen ydinaluetta. Kuntoportaat ja polkuverkosto sitoo yhteen eri asuinalueet ja mahdollistaa alueen hallitun hyödyntämisen, kun käyttäjät liikkuvat suunniteluilla reiteillä. Hankkeen yhteydessä ei tehdä yhtään betonivalua vaan portaat ovat kiinnitetty kallioon rautatuilla.

Tärkein ja välttämättömin asia oli, että kaikki mahdolliset luvat ja sopimukset oli kunnossa ennen, kun sitä rahoitusta lähdettiin hakemaan. Inkoon Seurakunta on ollut tässä asiassa avainasemassa ja erittäin myötämielinen asialle. Paikka katsastettiin heidän kanssaan ja todettiin, että vähäisillä puun kaadoilla päästään, mutta maisema aukenee huipulta merelle ja kirkolle, kun poistetaan muutama pienehkö mänty. Seurakunnan kanssa tehtiin vuokrasopimus kymmeneksi vuodeksi kerrallaan, jonka summa on nimellinen.

Sitten neuvoteltiin portaille suunnittelijaksi Oy Nalle Grönberg Ab, jonka toimesta saatiin suunnitelma 114 m pitkistä 1,6 m leveistä portaista. Tämän suunnitelman mukaan anottiin kunnan rakennusvirastolta portaille toimenpidelupa. Myös rakentaja valittiin jo alku metreillä, jotta yhteistyö olisi heti alusta tiivis. Valituksi tuli Oy ByggCraft Ab. Vasta tämän jälkeen oli aika lähteä hakemaan portaille rahoitusta.

Oli selvitetty suunnitelman mukaan materiaalin tarve ja saatiin kustannusarvio työn osuudesta sekä suunnitteluun, että rakentamiseen. Nalle Grönbergin materiaalimäärien laskennan mukaan otettiin tarjous Ab Lantis Oy:tä materiaalikustannuksista. Näin meillä oli haarukassa portaiden kokonaiskustannusarvio, jonka rahoitusta piti lähteä anomaan.

Rahoitusta lähdettiin anomaan, Säästöpankkisäätiöltä, Sofie von Julin -säätiöltä ja Osuuskauppa Varubuden-Oslalta. Lisäksi useilta Inkoolaisilta yrityksiltä. Säätiöiden ja Varubuden-Oslan antamat isot tuet avasivatkin mahdollisuuden portaiden toteuttamiselle. Lisäksi Inkoon kunnalta anottiin tukea aina kun apuraha anteja tuli jakoon. Inkoolaiset yritykset lähtivät myös hienosti mukaan ja näin alkoi vihdoin talvella 2020-2021 portaiden toteutuminen näyttää mahdolliselta. Rakennustyöt alkoivatkin sitten huhtikuussa 2021 ja valmista tuli kesäkuun alussa.

Inkoon kunnan kanssa on sovittu valaistuksesta portaisiin, jotka toteutuvat kaiteisiin tulevin led-valoin. Lisäksi kunnan suunnitelmissa on kunnostaa Prästgårdsbergetin huipulta lähtevät lenkkipolut ja valaisevan ne. Asia toteutunee vuoden 2022 aikana. Portaisiin liittyviä lisärakentamisiakin on mietitty, mutta niistä sitten kun päätöksiä on tehty.

Avajaiset pidetään 17.6.2021 Klo. 11.00 portaiden juurella. Tilaisuus pidetään pienimuotoisena korona pandemian vielä rajoittaessa kokoontumista.

Facebooktwitter

Kuntavaalit 2021

Pro Inkoo teki kaikille Inkoon kuntavaaliehdokkaille 11 kysymystä, joista on ollut keskusteluja viimeisen vuoden aikana.

 1. Kuka olet?
 2. Mikä on kokemuksesi kuntapäättäjänä? Miten olet kokenut ajan kuntapäättäjänä.
 3. Miten olet tutustunut kunnan strategioihin pitkällä tähtäimellä?
 4. Pro Inkoo on yrittänyt saada melua ja kivipölyä mahdollisimman vähiin Joddbölessä tapahtuvan louhinnan osalta. Miten sinä suojelisit asukkaiden asumismukavuutta lähialueella, joka noin kahden kilometrin säteellä joutuu altistumaan pahemmassa tapauksessa vuosikymmeniksi murskaimen aiheuttamaan meluun ja siitä tuulen mukana lentävään kivipöly pilveen? Pro Inkoo on useasti esittänyt murskainten asettamista isoon telttaan, kuten Keilaniemessä oli käytössä. Olisitko miten valmis laittamaan teltan lupaehdoksi?
 5. Jos ja kun Joddböleen suunnitellut yrityssuunnitelmat toteutuvat tietää se Inkooseen satoja uusia työpaikkoja ja asutusta kuntaan rutkasti lisää. Minne ja minkälaista asuin rakentamista haluaisit Inkooseen ja miten edistäisit asiaa.
 6. Jos Inkooseen muuttaa huomattavan paljon uusia nuoria lapsiperheitä Fortumin suunnitelmien toteutuessa, pitää kunnan satsata lasten koulunkäyntiin, esimerkiksi koulukyytien muodossa. Mitä mieltä olet siitä, että lisääntyvien koulukyyti ajelujen sijaan satsataan kouluun esimerkiksi yläasteen saamiseksi kuntaan.
 7. Inkoo on vahvasti kaksikielinen kunta ja hyvä niin. Kaikki kotoa saatu osaaminen molempien kielten osalta helpottaa lasta oppimaan lisää kieliä. Mitä mieltä olet kaksikielisistä päiväkodeista ja kouluista?
 8. Miten edistäisit ikääntyvien oloja Inkoossa?
 9. Mitä uudistuksia tekisit kunnan palveluihin ikävälillä vauvoista vanhuksiin?
 10. Oletko mielestäsi kuinka aloitteellinen?
 11. Mikä on suurin huolesi juuri nyt Iloisen Inkoon tulevaisuudesta?

Inkoon 74 ehdokkaasta 18 lähetti vastauksen, joka on noin neljännes kaikista. Vastanneiden saatteena oli todettu kysymysten olevan melko vaikeita. Sekö on syy, että 56 ehdokasta jätti vastaamatta. Kannanottona pidettään myös vastaamattomuutta.
Ilman, että tuomme esille omia kantojamme kysymyksiin liittyen, lukekaa nuo 18 ehdokkaan hienot ja asialliset vastaukset PDF-tiedostosta.
Vastaukset ovat tallennettu siinä muodossa ja siinä järjestyksessä, kun ne ovat saapuneet. Ehdokkaiden numerot ja puoluetunnukset jätetään tarkoituksella pois, eikä niitä myöskään vastauksissa esiin tuotu.

Katso ehdokkaiden vastaukset >>

Facebooktwitter

Pro Inkoon kevätterveiset

Pro Inkoon hallitus on päättänyt sähköpostikokouksella siirtää kevätkokous syyskokouksen yhteyteen kuten vuosi sitten. Koronan altistumiset ovat niin korkeat, että emme näe mahdolliseksi järjestää kokousta kevään aikana. Toiveissa on, että rokotukset vaikuttavat positiivisesti, jolloin toiveissa on, että voimme kokoontua syksyllä livenä. Pro Inkoon projektit etenevät koronasta riippumatta.

Kuntoportaiden valmistumisesta on arvio, että valmistuvat viikko ennen juhannusta. Valmisteluja on rakentaja jo tehnyt hallitiloissaan katkoen askelma lankkuja oikeaan mittaan, yms. Kallion kupeella työt arvioitu alkavan viikolla 17.

KT51 valoista on päättänyt ELY-keskus, että valaisimien asentaminen aloitetaan Satamatien risteyksestä kohden Helsinkiä. Koska rahoitukseksi saatu puoli miljoonaa ei riitä koko Inkoon osuudelle valaistaan tie niin pitkälle, kun rahalla saadaan rakennettua. Lisärahoitusta on aloitettu jo suunnitella anottavaksi.

Joddböle IV asemakaavamuutosehdotus on kunnantalolla näytillä ja se esiteltiin striimattuna kunnan järjestämänä tilaisuutena. Pro Inkoo on laatimassa lausumaa asiasta. Luettavissa toukokuun alussa kotisivuiltamme kohdasta, Lausuntoja.

Ingarskillanjoen 2021 kunnostustalkoot alkavat kesäkuun loppupuolella ja jatkuvat syyskuun loppuun. Lokakuun lopulta marraskuun puoleenväliin on mahdollisuus seurata taimenen kutupuuhia. Tätä ennen, kun joen vesi laskee ja kirkastuu, alamme laskea viimesyksyisiä kutupesiä. Touko-kesäkuun vaihteessa laskemme vastakuoriutuneitten poikasten määriä tähän saakka kunnostetuilla soraikoilla.

Toivomme lisää vapaaehtoisia talkoisiin ja muuhun mielenkiintoiseen puuhaan Ingarskilanjoen taimenkannan vahvistamiseksi. Talkoissa tarjotaan kunnon lounas, eikä osanottoon tarvita kuin kenttäasusteet ja kumisaappaat. Paikalla on aina kunnostukseen perehtyneitä jäseniä.

Tervetuloa kaikki halukkaat mukaan. Tähän asti tehdyistä tapahtumista voitte lukea kotisivuiltamme. http://www.proinga.fi/fi/pro-inkoo/

Yhteydenotto: Seppo Kolehmaiseen puh. 0445531139 tai sähköpostilla seppo.kol@gmail.com tai Jason Holmströmiin jason.holmstrom@gmail.com.

Lilludenin kunnostus alkaa kunnan tekemänä kesän alussa. Olemme olleet asiassa teams palavereissa ideoijan asemessa. Kunta tekee sinne kulkemisen esteettömäksi, jonka jälkeen yhdistys päättää miten voimme osallistua paikan kalustamiseen. Tarve on penkeistä ja esimerkiksi polttopuu puusuojasta.

Pro Inkoon hallituksella on iso tarve saada uusia aktiivi jäseniä mukaan toimintaan. Ota yhteyttä, jos yhteisten asioiden kehittäminen ja vaikuttaminen Inkoossa kiinnostaa. medlem@proinga.fi Yritetään olla asiassa aktiivinen, niin saadaan aikaan sitä mitä kuntalaiset eniten haluavat.

Hyvää kesää!

Pro Ingå rf Pro Inkoo ry hallitus

 

 

Facebooktwitter