TIEDOTE PRO INKOON JÄSENILLE VALITUKSESTA YMPÄRISTÖLUPA-ASIASSA

Pro Inkoo ry valitti Rudus Oy:n Joddbölen louhimon ympäristöluvasta ja Vaasan hallinto-oikeus on tehnyt asiassa päätöksen 29.8.2018.

Hallinto-oikeus jätti tutkimatta Pro Inkoo Ry:n Inkoon kuntaan kohdistamat vaatimukset sekä pohjaveden pilaantumisesta korvausvelvollisen määräämistä koskevan vaatimuksen. Lisäksi hallinto-oikeus hylkäsi väitteen siitä, että asiaa käsitelleet virkamiehet olisivat olleet esteellisiä. Hallinto-oikeus myös hylkäsi yhdistyksen vaatimuksen katselmuksen toimittamisesta.

Hallinto-oikeus muutti lupamääräyksen 2 seuraavalla tavalla (muutokset sinisellä): ”Louhintaa ja murskausta saa tehdä elo-kesäkuussa arkisin maanantaista perjantaihin pois lukien arkipyhät seuraavia toiminta-aikoja noudattaen:

  • Kiven murskausta klo 7.00-22.00
  • Kallion porausta klo 7.00-21.00
  • Kiviaineksen rikotusta klo 8.00-18.00
  • Räjäytyksiä klo 8.00-16.00

Oikeus totesi, ettei ympäristölupaa voi myöntää laajempana kuin mitä luvanhakija on hakenut, eli kun Rudus oli esittänyt lupa-anomuksessaan, että murskauslaitosten toiminta olisi ma-pe klo 6-22 ja porauksen ja rikotuksen osalta ma-pe klo 7-22, ei ympäristö- ja rakennuslautakunnan olisi pitänyt myöntää lupaa niin, että porausta ja rikotusta voisi harjoittaa klo 6-7 ja siksi oikeus muutti lupaa aamun kellonaikojen osalta.

Lisäksi oikeudellisessa arvioinnissa todettiin, että murskauksen, rikotuksen ja porauksen toiminta-aikoja on syytä lyhentää naapureille aiheutuvien haittojen vähentämiseksi ja siten oikeus vähensi myös ilta-ajasta rikotustoimintaa klo 8-18 välillä harjoitettavaksi. Myös viimeinen illan tunti rauhoitettiin oikeuden toimesta (klo 21-22 välinen aika), jolloin porausta ei saa harjoittaa

Yhdistys vaati, että louhimon lupa-aikaa olisi lyhennetty kolmeen vuoteen, mutta oikeus hylkäsi tämän vaatimuksen.

Facebooktwitter