Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Toimintakausi alkaa 1.1.2019

Ruduksen hanke Inkoossa
Yhdistys jatkaa neuvotteluja kolmikantaisesti Ruduksen ja Inkoon kunnan kanssa meluhäiriön poistamiseksi toimialueen lähistöstä.

Yhdistys ottaa kantaa kaavamuutos hakemukseen koskien louhinnan jatkamista uusille alueille.

Ingarskillajoki
Kutupaikkojen kunnostusta jatketaan vuoden 2019 aikana.

Kantatie 51
Yhdistys toimii yhteistyössä Inkoon kunnan kanssa kantatie 51 osalta.

Koirapuisto
Yhdistys osallistuu koirapuiston hoitoon sovittujen suunnitelmien mukaisesti.

Kulttuuri
Yhdistys pyrkii järjestämään muutaman kulttuuritapahtuman vuoden aikana.

WWF 4k vesiensuojeluhanke
Yhdistys antaa kaiken mahdollisen avun ja tuen WWF:n 4K-hankkeelle Inkoo- ja Siuntiojoen ravinnekuormien vähentämiseksi Itämereen.

Tapahtumat
Yhdistys osallistuu Heinäkuussa pidettäviin Inkoopäiviin infoteltalla.

Yhdistys osallistuu Syyskuussa Sadonkorjuumarkkinoihin (Perunapäivään) infoteltalla.

Yhdistys osallistuu Joulukuussa pidettävään joulumarkkinapäivään infoteltalla.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset.
Kevätkokous pidetään Huhtikuussa.

Syyskokous pidetään Loka-Marraskuussa

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan

Toimintakausi päättyy 31.12.2019

Facebooktwitter