Ingarskilajoen kunnostus jatkuu

Pro Inkoo ry:n organisoima Ingarskilanjoen taimenen kutupaikkojen kunnostushanke jatkuu koko tänä kesänä talkoilla, joihin osallistuu innokkaita vapaaehtoisia Inkoon ja lähialueitten kunnista. Kutusoraikoita on kunnostettu ja rakennettu jo kahtena aiempana kesänä tässä pitkäaikaisessa projektissa. Työn tulokset alkavat jo näkyä sekä lisääntyneinä vastakuoriutuneina poikasina että 1- ja 2-kesäisten taimenten havaintoina.

Taimenen kutualueet ovat olleet hoitamatta vuosikymmenen, jonka vuoksi monet niistä ovat pohjakasvillisuuden, lietteen ja hiekan peitossa. Kun joki kulkee pääosin peltoalueilla, liikaravinteet ja liettyminen vaivaavat soraikoita. Jos kutevia naarastaimenia olisi riittävästi, emokalat pitäisivät kyllä kutusoraikot puhtaina, mutta joen taimenkanta on kuitenkin vielä niin vähäinen, että taimennia on autettava puhdistamalla kutualueita vuosittain. Tämän lisäksi uusia soraikoita on rakennettava nostamaan alhaiseksi pudonnutta poikastuotantoa.

Tänä kesänä järjestetään kymmenkunta talkoota, joista useimmat tapahtuvat viikonloppuisin. Niiden lisäksi pidetään muutamia arki-iltoinakin. Talkoiden päivämääristä ja pitopaikoista ilmoitetaan Pro Inkoon, Ingå-Inkoon ja Seppo Kolehmaisen Facebook sivuilla. Yhdistyksellä on talkoita varten työkaluja, mutta kutakin kertaa varten kerrotaan ilmoituksissa, mitä työkaluja osanottajat voivat tuoda mukanaan. Talkoissa tarjotaan pientä syötävää, kahvia, teetä ja mehua pahimman nälän ja janon tyydyttämiseksi.
Tätä hanketta ovat tukevat ELY-keskus, Rosk’n Roll yhtiö sekä Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö.

Purolla suoritetaan uoman ja soraikoiden pudistusta kasvillisuudesta ja hiekasta sekä tehdään kutupaikkojen täsmäkunnostusta. Jos pääsette mukaan, voitte tuoda oman viikatteen, haravan, kirveen, sahan tai vesurin. Myös raivaus- ja moottorisahoja tarvitaan. Niille on varattu polttoaineita ja öljyä. Varustautukaa kahluujalkineilla tai -haalareilla.
Aiempaa kokemusta ei tarvita ja kaikille riittää sopivaa puuhaa, joten tervetuloa mukaan joukolla entiset ja uudet vapaaehtoiset.
Täsmätietoa paikoista ja ajankohdasta antaa: Seppo Kolehmaiselle 044 553 1139 tai seppo.kol(a)gmail.com.

Facebooktwitter