Hallituksen puheenjohtajan syysraportti

Rudus Joddbölessä

Pro Ingå rf Pro Inkoo ry on perustettu tarpeesta puolustaa Inkoon asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden asumisrauhaa ja asuinympäristöjä kivilouhinnan aiheuttaman melun ja kivipölyn häirintää vastaan. Yhdistys ei ole puoluesidonnainen eikä aja minkään yksittäisen toimijan etuja vaan toimii Inkoon asukkaiden parhaaksi, mottona Inkoolaiset ja Inkoo edellä.

Yhdistys on tuon perustamisensa jälkeen ollut tiiviissä yhteydessä Joddbölessä louhintaa tekevän Ruduksen työnjohdon ja Inkoon kunnan toimijoiden kanssa tuoden esille meluongelmat joita jatkuva louhinta, murskaus ja kiven rikotus aiheuttaa lähiseudun asukkaille. Tämä toiminta ei ole kuitenkaan johtanut toivottuihin lopputuloksiin vaan jopa Inkoon rakennus- ja ympäristölautakunta on vetänyt päätöksillään mattoa asukkaiden jalkojen alta tekemällään päätöksellä pidentää louhinta-aikoja ympäristöluvan vastaisesti. Inkoon silloinen ympäristöpäällikkö Patrik Skult lausui pöytäkirjaan päätöksestä eriävän mielipiteen. Vaasan hallinto-oikeus totesi asian todella rikkovan ympäristöluvan ehtoja ja eväsi sen pidennyksen, mutta Ruduksen valittaessa asiasta korkeimpaan oikeusasteeseen, sai toiminta jatkua pidennetyillä ajoilla niin pitkään kunnes tuo oikeus tekee valituksesta päätöksen. Päätös voi kestää jopa vuosia ja koko tuon ajan tuo häiriö jatkuu pidennetyin ajoin.

Yhdistyksen hallituksen edustajat ovat tavanneet Ruduksen edustajia kuluvana vuonna kolmeen otteeseen keskustellen hyvässä hengessä ongelmista, mutta asiaan ei juurikaan olla saatu korjauksia. Melu ja pöly on jatkunut ja viimeisen louhinta-alueen itäpuolen kalliokielekkeen louhinnan jälkeen huomattavasti lisääntynyt uusille asuinalueille Länsirinteen suuntaan. Ollaan ehdotettu meluesteitä, joita Inkoolainen yritys Termonova valmistaa ja ehdotettu myös isoa telttaa murskaimen päälle, mutta ovat jääneet toteutumatta nuo ehdotukset. Näitä ollaan kuitenkin nähty muilla louhimoilla, esimerkiksi Keilaniemen tunnelityömaalla.

Viimeisessä kokoontumisessa saimme puolittaisen lupauksen, että murskaimen kattamista telttaan voisivat kokeilla. Nähtäväksi ja kuultavaksi jää tuon toteutus. Ruduksen suunnitelmissa on nyt siirtyä louhimaan pohjoisemmaksi Fortumin omistaman turvesuon vierellä olevalle omistamalleen Grävlingsbergetin kallioalueelle. Jos näin tapahtuu on sen jälkeen louhinta-alue noin kilometrin päässä Fagervikintien varren asutuksesta eikä luonnollisia melu ja kivipölylle esteitä ole siihen suuntaan. Asuminen sen jälkeen tulee, jos nyt ei aivan mahdottomaksi mutta kuulosuojaimia vaativaksi. Lisäksi kun vallitseva tuulen suunta on mereltä pohjoisen suuntaa tulee kivipöly vaaraksi alueen asukkaiden terveydelle.

On totta, että mittaukset eivät melun suhteen ylitä vakinaisille asutuksille määrättyä 55db:n voimakkuutta, mutta tuo 55db:n melu kuunneltuna jatkuvasti klo. 6.00-22.00 syö kärsivällisyyttä ja aiheuttaa vihaa toimijoita vastaan. Vaikka nuo ajat olisivat ympäristöluvan mukaiset 7-21 on se asutuksen läheisyydessä mielenrauhaa rikkovaa. On myös totta, että kivipölyarvot eivät ylitä mittauspisteissä laissa asetettuja arvoja kun se yhtä vaarallisena kuin asbesti liikkuu ilmassa tuulen mukana, jolloin ei välttämättä mittauspisteet ole siellä päinkään.

Loppu-kesästä elokuussa seurasin Skämmön saaren rannassa kun Joddbölestä tuli merelle sakea kivipölypilvi tuulen puhaltaessa pohjoisen suunnalta. Laitoin viestiä ympäristöpäällikkö Elina Römanille ja hän soittikin minulle muutamaa tuntia myöhemmin ajettuaan Joddböleen katsomaan mistä oli kysymys. Hän kertoi, että alueella on pölyä aivan sakeana ilmassa ja että oli ollut yhteydessä Ruduksen työnjohtoon todeten katkaisevansa toiminnan ellei sitä lupaehdoissa mainittua pölyn torjuntaa heti laiteta kastelulla kuntoon.
Siinä keskustellessamme parinkymmenen minuutin ajan kertoi hän, että vihdoinkin tulee paloauto paikalle, joka alkoi kastella aluetta. Asiasta kun ruduslaisille palaverissa kerroin sanoivat, että ongelma johtui uudesta murskainlinjasta jolle ei vielä oltu kastelua laitettu. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa sillä olen käynyt usein alueella ajaessani Kalasatamaan ja aina se pöly on ollut alueella sakeaa.

Rakentaminen tarvitsee kiveä ja Joddbölessä tarvitaan louhintaa esimerkiksi Fortumin suunnitelmissa olevan IT-palvelinkeskuksen pohjien rakentamisessa jos ja toivottavasti kun se toteutuu tuoden satoja työpaikkoja Inkooseen. Myös bioenergiavaraston pohjatöissä tarvitaan louhintaa. Myös Inkoo Shippingillä on tarve louhintaan suunnitelmissaan laajentaa toimintaansa, mutta onko asutuksen ja meren läheisyydessä syytä avolouhokselle, jonka tarkoitus on vain kiviaineksen otto Viroon myyntiä varten. Viro tarvitsee sitä kiveä, jota heillä ei ole, mutta malmiakin louhitaan kallioluokista, niin miksi ei myös kiveä.

Minulle kommentoitiin eräältä taholta, että mieluummin kivi Inkoosta kuin Norjasta Viroon. Mietin, että miksi. Mitä Inkoo ja Suomi siitä hyötyy. Rahallisesti ei mitään muuta kuin, että muutama ihminen saa työpaikan. Hekään eivät ole inkoolaisia. Viroa vastaan meillä ei liene kenelläkään mitään ja se, että Rudus ei maksa Suomeen yhteisöveroja ollessaan kansainvälisen CRH- yhtymän osana on valtiovallan aiheuttama kupru, joka sallii aggressiivisen verojärjestelyn. Rudus ei ole läheskään ainut yritys Suomessa joka tätä hyväkseen käyttää. Tästä emme myöskään voi Ruduksen henkilökuntaa Joddbölessä syyttävästi sormella osoittaa.

Olemme saaneet useita huolestuneita kysymyksiä, että ei kai Ruduksen räjäytykset ja louhinta muodostu esteeksi Fortumin alueelle suunnitelmissa olevalle IT-palvelinkeskukselle. Inkoopäivillä, kuten myös Perunapäivällä Pro Ingå fr Pro Inkoo ry:n teltalla asiasta keskusteltiin usean henkilön kanssa. En osannut vastata asiaan juuri muuta kuin, että saas nähdä miten käy. Mitään kun ei ole vielä päätetty muuta kuin, että haussa on neljä kaavamuutoshakemusta joista Fortumin jo esillä.
Inkoon päättäjien hallussa onkin nyt vaikea päätös tehtävissä ja me Pro Inkoolaiset toivomme hartaasti, että osaavat päättää asian Inkoon ja inkoolaisten parhaaksi, jotta ei käy kuten kävi tuossa lautakunnan ympäristölupaa rikkovassa päätöksessä.

Totesin viime tapaamisessa Ruduksen edustajien kanssa, että meidän pitää olla kiitollisia Rudukselle, kun ovat syynä Pro Ingå Pro Inkoon olemassa oloon. Kuten totesin yhdistys on perustettu puoltamaan Inkoon asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden asuinrauhaa louhintaa vastaan. Kiitolliseksi tekee se, että yhdistys on laajentanut toimintaa paljon muuallekin, kuten Koparnäsin kehityssuunnitelmaan kantaa ottaen. (Tutustu lausuntoon)

Ingarskilanjoki

Ingarskilanjokea on perattu kolmatta kesää ja perkuja johtanut ja ideoinut Seppo Kolehmainen totesi taimenten poikasten määrän kuluvan kesän laskennassa tuplaantuneen verrattuna ensimmäisen kesän laskentaan. Kiitos kuuluu tuosta Sepolle ja sille porukalle, joka sitkeästi on toistakymmentä kertaa kuluvana kesänä ja syksynä kokoontunut soraikkojen rakentamiseen. Kiitos teille paljon!

Koirapuisto

Myös Koirapuistossa on toiminta jatkunut ja puistoa koirien omistajat talkoilla pitäneet siistinä. Pro Inkoo sopi alku kesästä Energy Dance Centerin kanssa tuesta heidän jäsenten hoitaessa kuivimpaan aikaan koirapuiston istutusten kastelua ja kunnossapitoa. Yhteistyö yhdistysten välillä onkin tervettä toimintaa, jossa voittajia ovat kaikki. Kiitos tuosta avusta tanssiryhmälle!

Kulttuuria kirjastolla

Kirjaston kanssa on Olli Orama sopinut kirjaesittelystä marraskuun lopulla. Asiasta tarkemmin marraskuun puolella. Pro Inkoon ja Kirjaston yhteiset tilaisuudet ovat olleet vuoden verran keskeytyksissä, mutta niitä on suunniteltu jatkettavaksi kevätkaudella v2020. Keskeytyksen syynä on pitkälti ollut aktiivihenkilöiden vähyys. Vaikka yhdistyksellä on jäsenmaksuja maksaneita jäseniä noin 130, on aktiivisessa toiminnassa vain hallituksen jäsenet joita vain 7 varsinaista ja kaksi varajäsentä. Kiitollisena toivotaan jäsenten mukaantuloa toimintaan ja hallituskin tarvitsee uusia henkilöitä uusine ajatuksineen ja ideoineen mukaan. Kiitos jo etukäteen!

Inkoossa tapahtuu

Inkoossa tapahtuu nyt paljon päätöksiä jotka tulevat vaikuttamaan Inkoon kunnan julkikuvaan paljon seuraavien viiden vuoden aikana. Inkoon ranta ja sen asuntomessut, laiturialueet, väyläruoppaukset, Inkoon portti, Wilhelmsdalin remontti, uusi koulurakennus ja toiveissa olevat työpaikat Joddbölessä Fortumin alueella ovat merkittäviä asioita pienen kunnan taholle näin lyhyellä ajalla. Myös kantatie 51 osalta on isoja parannussuunnitelmia joihin valtio on jo antanut pienen pesämunan=60000€ esiselvitykseen. Toiveena on saada tielle vihdoinkin tievalot Siuntiosta tielle 25 asti. Jännityksellä jäädään odottamaan ja tarvittaessa ottamaan myös kantaa näihin ja muihinkin asioihin.
Tuosta kouluasiasta kävimme hallitusporukan kanssa keskustelemassa Inkoon sivistystoimen johtaja Merja Olkinuoran kanssa.
(Tutustu esitykseen)

Infoa annetaan ja kuunnellaan

Pro Ingå rf Pro Inkoo ry hallituksesta yritetään olla mukana kaikissa tilaisuuksissa joissa käsitellään suunnitelmia ja toteutuksia Inkoossa. Näin toimittiin myös kunnanhallituksen puheenjohtajan Henrik Wikströmin järjestämällä kyselytunneilla tiistaina 1.10.2019. Kolme tuntia jaksoi Henrik vastailla kysymyksiin, jotka käsittelivät pitkälti noita edellä luettelemiani asioita. Hän myös kirjasi mielipiteitä ja ideoita muistiin tulevaisuutta silmällä pitäen. Näitä tilaisuuksia hän tullee järjestämään kuukausittain ja meidän on syytä niissä olla mukana. Näin voimme olla osaltamme vaikuttamassa Inkoon ja Inkoolaisten hyvinvointiin. Sovittiin myös, että kutsutaan hänet vielä
kuluvan vuoden aikana keskustelemaan yhdistyksemme hallituksen kanssa Inkoota koskevista asioista. Nuo keskustelut ovat molempiin suuntiin hyviä näköalapaikkoja.

Jorma Viita
Pro Ingå rf Pro Inkoo ry
Hallituksen puheenjohtaja

Facebooktwitter