Inkoon rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös oli ympäristöluvan vastainen

Inkoon rakennus-ja ympäristölautakunta päätti 12.04.2016 antaa Rudukselle luvan pidentää louhinta-aikoja Joddbölessä tunnilla aamusta ja tunnilla illasta. Louhintaa ja murskausta on näinollen tehty ympäristöluvan vastaisin ajoin elo–kesäkuussa arkisin maanantaista perjantaihin seuraavia toiminta-aikoja noudattaen

Kiven murskausta klo 6.00–22.00

Kallion porausta klo 6.00–22.00

Kiviaineksen rikotusta klo 6.00–22.00

Räjäytyksiä klo 8.00–16.00

Pro Inkoo valitti asiasta Vaasan hallinto-oikeuteen, joka totesi asian ja eväsi toiminta-aikojen jatkamisen. Rudus valitti päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka kuultuaan osapuolia päätti, että Rudus ei saa Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen valituslupaa. Näin ollen toiminta-ajat tulee olla Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen 18/0312/1 mukaiset.

Kiven murskaus klo 7-22

Kallion poraus 7-21,

Kiviaineksen rikotus 8-18

Räjäytykset 8-16.

Facebooktwitter