Kutsu Pro Inkoon kevät- ja syyskokoukseen

Hyvä jäsen,
Tervetuloa Pro Inkoo ry:n kevätkokoukseen ja syyskokoukseen LAUANTAINA 11.09 klo 14.00 Wilhelmsdalissa. Kokouksissa käsitellään sääntömääräisiä asioita. Tarjoamme kahvia klo 13.30 lähtien. Henkilömääräksi kerroin 15-20. Tervetuloa! Hallitus

KUTSU

Ohjelma
Klo 14.00 kevätkokous
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Kokouksen päättäminen.

Noin klo 14.30 Syyskokous
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten sekä kannattajajäsenten osalta
6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä
7. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten kokouspalkkioiden ja
toiminnantarkastajien palkkioiden suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet
erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
10. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) Varatoiminnantarkastajaa
11. Käsitellään muut hallitukselle esitetyt asiat
12. Kokouksen päättäminen.

Jäsenet voivat esittää muita asioita yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti 10.09.2021 mennessä sähköpostilla jorma1.viita(a)gmail.com tai
osoitteeseen Pro Inkoo ry, Dalintie 4 D, 10210 Inkoo

TERVETULOA
Hallitus

Facebooktwitter