Toimintakertomus vuosi 2021

Kulunut vuosi 2021 on ollut Pro Inkoon hallitusväen osalta kiireinen, vaikka korona on yrittänyt hidastaa tekemisiämme. Kevään kokous siirrettiin edellisen vuoden tapaan syyskokouksen yhteyteen. Lisäksi pidettiin lokakuussa jäsenistön kokous yhdistyksen lisäbudjetin merkeissä.

 

Kuntoportaat saatiin valmiiksi kesän alussa ja alku syksystä Inkoon kunta asennutti niihin valaistuksen. Portaiden kaiteiden turvallisuutta jouduttiin parantamaan suunnitellusta ja se aiheutti yhdistykselle lisälaskuja, jotka piti jäsenistön kokouksella hyväksyttää maksettavaksi osittain yhdistyksen varoista, osittain ulkopuolisella rahoituksella. Joulukuun aikana portaat ja maan käytön osalta seurakunnan kanssa tehty vuokrasopimus luovutettiin Inkoon kunnalle.

Yhdistyksen puheenjohtajat olivat Teams kokouksessa mukana ideoimassa Lilluddenin kunnostusta. Toteutuksen osalta on tuo alue nyt pääosin valmis. Valaistuksen osalta on vielä tekemistä. Pro Inkoo oli suunnitellut hankkia sinne pienen polttopuu suojan, mutta kustannussyistä se jätettiin vuoden 2022 suunnittelulistalle.

Koirapuiston portteja on korjautettu lukituksen osalta ja pensaiden leikkuu sovittu kunnan taholta tehtäväksi. Puistoa käytetään aktiivisesti ja sen olemassaolo on todettu tärkeäksi.

KT-51 valaistukseen luvattiin varat vuoden 2020 joululahjarahana. Iso kiitos Kunnanjohtaja Robert Nymanille ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik Wickströmille aktiivisesta toiminnasta rahoituksen aikaansaamiseksi. Tolpat on pystyssä ja Pro Inkoon tarjoamat valokahvit juotu marraskuun 13pv Inkoon portin alueella. Paikalla oli kansanedustajat Anders Adlercreutz ja Johan Kvarnström. Marraskuun lopulla saatiin kuulla, että valaistukseen suunnitellut led-valaisimet myöhästyttävät aikataulua koronasta johtuen. Kaapelointi on valaisinpylväissä valmiina valaistusta varten.

Syksyllä osallistuttiin kuntastrategian ideointiin, jonka tilaisuuden Inkoon kunta järjesti. Tuotiin kunnalle omia ajatuksia kunnan kehittämiseksi ns. kolmannen toimijan kannalta katsottuna. Puhuttiin yhteistyöstä muiden yhdistysten kanssa ja Inkoota koskevista asioista kuten nuoriso, sote, yhteistyö kunnan kanssa jne.

Marraskuun lopulla oli Inkoon Rakennus- ympäristölautakunnan käsittelyssä Ruduksen anomus Joddbölen louhinnan jatkamiseksi ja rakennusbetonin murskaamiseksi. Pro Inkoon hallitus seuraa asiaa ja lausumilla yrittää saada aiheutuneen melu- pölyhaitan estettyä. Louhinnan estämiseksi lienee mahdollisuudet huonot.

Ingarskilanjoella on pidetty kymmenet talkoot syyskuun 21. päivään mennessä. Niissä on laajennettu entisiä ja rakennettu uusia kutusoraikoita taimenille. Tämän vuoden kunnostustöissä on käytetty vapaaehtoisten kunnostajien lisäksi maansiirtokonetta, jonka kauha voi pudottaa kiviaineen seitsemän metrin päähän. Sillä on monin paikoin saatu pudotettua kiviaines rantatörmältä suoraan jokiuoman kohtaan, johon on rakennettu soraikko. Kone on mahdollistanut myös raskaiden kivien sijoittamisen estämään soraikon valumista alavirtaan. Luonnovarakeskuksen sähkökalastuksessa tämän kesäisiä ja viimekesäisiä taimenen poikasia löytyi enemmän kuin koskaan aiemmin neljänkymmenen vuoden seuranta-ajalla.

Toimintavuosi 2021 huipentui Inkoon joulumarkkinoihin, jossa oltiin kertomassa yhdistyksen toiminnasta neljäs joulukuuta.

Facebooktwitter