Inkoon kylätiet pitää kunnostaa

Inkoon suurimmat asutuskeskukset ovat:

  • Inkoon kirkonkylä
  • Degerby
  • Tähtelä
  • Päivölä
  • Fagervik
  • Degerö

Surkeakuntoisista teistä syytä tehdä palautetta Ely-keskuksen palautepalveluun. Linkki myös Inkoon kunnan palautepalveluun.

https://www.ely-keskus.fi/palaute

https://inkoo.karttatiimi.fi/palaute

Asutuskeskuksien välillä kulkee päällysteitä yhdysteitä, jotka osittain ovat päällysteiden uusimisen tarpeessa. Hyvin hoidettuja teitä ovat Inkoon kirkonkylästä Fagervikiin (soratie kirkonkylästä, on kuitenkin mahdollista lähteä tie 51:n kautta). Päällyste tiellä 1050 on hiljattain uusittu. Tie 186 ja 152, jotka johtavat Inkoon pohjoisosien läpi Saloon ja Lohjaan ovat myös kunnossa, samoin kuin tie Inkoon Kirkonkylän Dalista Tähtelään (Tähteläntie).

Huonossa kunnossa ovat päällyste Inkoon Dalista itään päin 51:lle, Innanbäckintie. Tieosuus on 4,6 km pitkä. Kuvat 2 ja 3. Tieltä menee lukuisia sivuteitä pieniin asutuskeskuksiin. Nämä ovat sorateitä.

Huonossa kunnossa on päällyste Ingarskilantiellä. Tie johtaa 51:ltä Tähteläntielle ja Stenbrontien kautta Päivölään. Ingarskilantieltä kuvat 4,5, 12 ja 13 ja Stenbrontieltä kuva 6. Stenbrotie on 3,5 km on pitkä. Sen päällyste ei ole enää paikattavissa vaan vaatii kokonaisuudessa uusinnan. Ingarskilantie on 5 km pitkä ja se vaatii osittain uusinnan ja paljon paikkauksia.

Päivölästä pääsee Päivöläntietä pitkin Degerbyhyn ja sieltä 51:lle. Päivöläntie on 4,8 km pitkä ja sen päällyste vaatii osittain vähintään osittaisen uusimisen ja paljon paikkauksia. Kuvat 7,8,9 ja 10.

Degerbystä Degerbyntie johtaa Siuntioon päin. Tie on 5,5 km pitkä ja sen päällyste vaati vähintään osittaisen uusimisen ja paljon paikkauksia, kuva 11.

Yllä mainitut tiet ovat kohtuullisen paljon liikennöity ja ovat Inkoon kunnalle tärkeitä yhdysteitä. Niistä johtaa lukuisia soratietä pienempiin asutuskeskuksiin. Mielestämme näiden teiden päällyste pitää säilyttää ja kunnostaa.

Tässä raportissa ei ole huomioitu sorateiden päällystevaurioita vaan ainoastaan tärkeimpien päällystettyjen yhdysteiden kuntoa.

Kuvat ja teksti Rickard Gunell Pro Inkoon hallituksen jäsen

Facebooktwitter