Pro Inkoon toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Yhteydenpito jäsenistöön

Yhdistys pitää kaksi sääntömääräistä jäsenkokousta vuoden aikana. Keväällä tilinpäätöskokous ja syksyllä kokous, jossa valitaan hallitus ja julkaistaan toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa.

Jäsenistöä pidetään tietoisena yhdistyksen päätöksistä ja tekemisistä jäsenkirjein ja kotisivuilla, joiden päivitykset välitetään myös somen kautta tietoon.

Ingarskilanjoen talkoot

Jokitalkoita on pidetty kuusi vuotta ja näillä näkymin jatkuvat edelleen. Jason Holmström on yhteyshenkilö talkoiden järjestelyissä organisoinnissa.

Rudus

Rudus jatkaa louhintoja edelleenkin Joddbölessä toteuttamatta ympäristöluvassa vaadittuja kivipölyn estämistä kasteluin ja murskainten koteloinnein. Pro Inkoo tehostaa asiaan puuttumista tulevana kautena. Ympäristöpäällikön tehtävä on lupaehtojen noudattamisen valvonta ja siksi pölyongelmista on syytä hänelle ilmoitta niitä huomatessaan. Pyritään vaikuttamaan asiaan, että alueelle saadaan kameravalvonta.

Blaster Steel terästehdas

Blaster Steel terästehtaan YVA ohjelman edistymistä seurataan ja tarpeen tullen kommentoidaan. Pro Inkoo on tehnyt YVA lausuman, jonka kohtien toteutumaa valvotaan ja vaikutetaan niihin mahdollisuuksiemme mukaan.

Pyritään myös etsimään faktatietoa olemassa olevien laitosten päästöistä ja laitosten mahdollisesti aiheuttamista ongelmista alueiden asukkaisiin.

Kirsikkapuuistutukset

Pro Inkoo aloitti vuonna 2023 yhteistyössä Inkoon koulujen kanssa kirsikkapuu istutukset Karaijanin puistoon. Yhteistyötä pyritään jatkamaan ja tekemään siitä perinteen. Vuodelle 2024 on yhdistykselle ehdotettu istutuskumppaneiksi suomenkielisen Merituulen koulun oppilaita.

Kivikompassi

Kivikompassi on tarkoitus rakennuttaa vuoden 2024 aikana Inkoon rantaraitin tuntumaan. Paikka tarkentuu alku vuodesta ja rakennuttamisesta sovitaan yhdessä kunnan kanssa. Säästöpankkisäätiöltä on lupaus rahoitukseen, max.7500 € laskua vastaan.

Yleisötilaisuudet

Yhdistys osallistuu kunnan, kirjasto ja yritysten järjestämiin tilaisuuksiin pyrkien tuomaan kulloinkin esillä olevaan asiaan oman kantansa. Mukaan toivotaan jäsenistöä mahdollisimman monilukuisesti.

Kulttuuritapahtumat

Aiemmin kirjastolla järjestettiin muutamia kulttuuritapahtumia yhdistyksen toimesta, mutta koronan katkaistessa perinteen on tilaisuuksien uudelleen käynnistyminen lähtenyt kangerrellen. Tilaisuuksien järjestelijää kaivataan yhdistykseen, kuten myös aiheita tapahtumille.

Facebooktwitter