PRO INKOO RY:N LAUSUNTO TORIALUEEN KEHITTÄMISESTÄ

Pro Inkoo kiittää mahdollisuudesta kommentoida kunnan tekemää suunnitelmaa Inkoon kirkkokylän torialueen kehittämisestä.

Torialueella toimii tällä hetkellä 3 ravintolaa, muutama kesäravintola, vierassatama sekä pienvenesatama, veneiden ja autojen tankkausasema sekä lukuisia autojen pysäköintipaikkoja.

Pro Inkoon mielestä kunnan laatima suunnitelma VE1 on järkevä. Kevyen liikenteen liikkumismahdollisuudet alueella on parannettu ilman, että autoliikenne kärsii siitä. Autojen pysäköintipaikkojen yhdistäminen torialueen keskiosaan on järkevä. On kuitenkin tärkeä, että autoista voi purkaa veneisiin meneviä tavaroita laitureiden tuntumassa. Purun jälkeen autot on välittömästi siirrettävä niille tarkoitetuille pysäköintialueille. Liikennejärjestely alueella vaikuttaa suunnitelmassa toimivalta ja siltä, että se mahdollistaa sujuvan liikenteen. Linja-autotkin pääsevät mukavasti pysäkeille ja voivat jatkaa matkansa alueen ympäri.

Alueen suunnittelussa on huomioitu ihmisten viihtyvyyttä alueella ja suunnitelma on Pro Inkoon mielestä huomattava parannus nykytilaan. Pro Inkoolle on varattu kivikompassi rannan tuntumaan, mikä on hieno asia.

Kunnioittavasti

Pro Inko ry

Jorma Viita                                                                                        Jochim Donner
puheenjohtaja                                                                                                              varapuheenjohtaja

Facebooktwitter