Toiminta vuonna 2023

Vuoden 2023 toiminta oli harrastuksena tehtäväksi erittäin työntäyteinen. Oli lausuntojen tekoa, infopalavereita kannanottoja ja tapaamisia kunnan johdon ja yritysten johdon kanssa. On useissa toimivissa yhdistyksissä sama ongelma, että toiminta jää pienten porukoiden tehtäväksi. Asiasta keskusteltiin myös syksyllä, jolloin kunnan taholta järjestettiin yhdistysten tapaaminen Wilhelmsdalissa. Pro Inkoon jäsenistö on ollut jo vuosia sadan henkilön paremmalla puolella ja olemme siitä iloisia. Jos tunnet tarvetta aktiivisen toiminnan lisäämiseen, niin ota yhteyttä. Ilolla otamme mukaan aktiiviseen toimintaan.

Listasin toiminnan pääkohtia ja kotisivuilta voit tarkemmin lukea tapahtumista.

Terästehdas

Terästehtaan YVA ohjelmaan tehtiin lausuma ELY-keskukselle.

Vuoden 2023 aikana Blastr Steelin kanssa on oltu tiiviissä keskusteluyhteydessä puhelimitse ja tavattu yrityksen johtoa. Tapaamiset ja keskustelut jatkuvat kevään 2024 aikana.

Joulukuun keskusteluista saimme lupauksen, että lauhdevesiä ei lasketa mereen, eikä Marsjö järvestä oteta kuin talousvesiä. Järvi on Inkoon varavedenottamo ja se takaa, että järven pinta ei saa laskea. Lauhdeveden laskun mereen on ELY-keskus kieltänyt. Eli lausumassamme sille voidaan vetää ruksit yli. Jäähdytys on kuulemamme mukaan nyt suunniteltu ilmajäähdytyksellä. Miten se toimii ja mitä ongelmia tuo lähialueelle pitää tutkia uutena asiana.

Huolena on ollut asukkailla ammoniakkitehdas, mutta se ei sisälly eikä liity terästehtaaseen, vaan mahdollisesti Fortumin suunnitelmissa. Eli terästehtaan YVA lausumaan liittyvissä lausumassamme tuon kohdalle voidaan vetää ruksit yli.

Monta kohtaa on vielä käsittelemättä, mutta Blastr suomen johtaja Antti Kaikkosen mukaan menevät lausumia kohta kohdalta läpi ja niihin palataan sitä mukaa, kun uutta tietoa on käytettävissä. Päästöt ilmaan varmaan kaikista ongelmallisimpia.

Inkoon torisuunnitelma

Pro Inkoo on ollut mukana työryhmässä, joka joulukuussa kävi läpi erilaisia torisuunnitelmia. Tekninen lautakunta on laatinut keskustelujen pohjalta suunnitelman, jota Pro Inkoo on päättänyt lausunnollaan puoltaa.

Bolstantien liittymä

Pro Inkoo teki vuoden 2023 aikana esityksen ELY-keskukselle Bolstantien ja KT 51 tien liittymän korjaamisesta. Suunnitelma oli myös paikallislehdissä esitettynä. Joulukuussa 2023 liittymän korjaamiseen on luvattu puoli miljoonaa euroa rahoitusta ja liittymä korjattaneen vuoden 2024 aikana.

Tapaamassa kunnanjohtajaa ja viranhaltijoita

Pro Inkoon hallituksen edustajat kävivät tapaamassa kunnan viranhaltijoita asiana kunnan ilme ja siisteys. Samassa tilaisuudessa allekirjoitettiin koirapuiston luovutus Inkoon kunnalle.

Inkoon taajamien kunnossapito

Inkoon taajamien tiestön kunnossapidosta lähetettiin raportti sekä kunnalle, että väylävirastolle.

Kirsikkapuu istutukset

Pro Inkoo yhteistyössä kolmen ruotsinkielisen koulun kanssa järjesti kirsikkapuiden istutuksen Karaijanin puiston reunaan. Pro Inkoo järjesti rahoituksen ja koulujen 5 ja 6 luokan oppilaat istuttivat kirsikkapuun taimet. Tapahtumasta on suunniteltu tehtävän perinne.

Ingarskillanjoen kunnostus

Jokitalkoita on pidetty vähemmin vuoden 2023 aikana, kuin aiempina vuosina. Syynä osin sää ja osin talkoolaisten vähyys. Työtä ei kuitenkaan olla lopetettu, vaan pyritään elvyttämään talkoohenki kuluvana vuonna.

Tapahtumat ja lausumat

Tapahtumista ja lausumista voit lukea kotisivuiltamme tarkemmin.

Hallituksen kokoonpano on päivitetty kotisivuille.

Jorma Viita

Pro Inkoo hallituksen puheenjohtaja

Facebooktwitter