Kevätkokous

KUTSU Inkoo 14.4.2024

Hyvä jäsen,

Tervetuloa Pro Inkoo ry:n KEVÄTKOKOUKSEEN.

Aika: Torstaina 25.04 klo 17.00.

Paikka: Kokoustila Wilhelmiina, Bollstantie 1.

Kahvitarjoilua.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisiä asioita.

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

muille tilivelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Kokouksen päättäminen.

TERVETULOA

Hallitus

Facebooktwitter