Inkoon kalatalousalue tukemassa Ingarskillanjoen projektia

Inkoon kalatalousalue yhdistys on tukenut jo vuosia Pro Inkoon taimenen kutupaikkojen kunnostusprojektia Ingarskillanjoella. Ilman heidän jokavuotista tukeansa ei joen kunnostus olisi mahdollista. Iso kiitos siitä.

Inkoon kalatalousalueyhdistyksen kotisivuilta lainasin faktaa alueesta:

Inkoon kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys. Kalatalousalueen tehtävänä on kehittää kalataloutta alueellaan ja edistää jäsentensä yhteistyötä järjestämään kalavarojen kestävää käyttöä ja hoitoa. Kalatalousalueen vesialue kattaa noin 20 800 hehtaaria, josta ylivoimaisesti suurin osa kuuluu Inkoon edustan merialueeseen. Merialueen lisäksi 780 hehtaaria muodostuu sisävesistä, järvistä ja joista. Kalatalousalueella on 36 yli hehtaarin kokoista järveä. Virtavesiä on noin 822 kilometriä. Inkoon kalatalousalueen suurimmat järvet ovat Brukträsket, Högbensjö, Marsjön ja Källträsket.  Suurin virtavesialue on Ingarskilanjoki valuma-alueineen, ja se kattaa suuren osan kalatalousalueen sisävesialueesta. Linkullasjön laskee pienempään Inkoonjokeen, joka kulkee Inkoon keskustan läpi merialueelle.

Käy tutustumassa näihin informatiivisiin sivuihin. Löydät ne täältä: https://inkoonkalatalousalue.fi/

Facebooktwitter