Kukkaa pukkaa!

Pro Inkoo oli mukana avustamassa Merituulen koulun oppilaiden vitos- ja kutosluokkalaisten tapahtumassa. Teksti Koulun kotisivuilta. https://merituulenkoulu.wordpress.com/2024/05/13/kukkaa-pukkaa/

Olettekos ihmetelleet, että kuka on taikonut koulun edustalle kertakaikkisen fantastisen hienot kukkaruukut? No homman nimihän on seuraavanlainen: Vitoskutoset halusivat syksyn MOK-viikon aikana parantaa kouluympäristön viihtyvyyttä uusilla istutuksilla. Tästä johtuen me olimme yhteydessä Pro Inkoo ry:n puheenjohtajaan Jorma Viitaan. Olimme kuulleet sellaisia huhuja, että he voisivat mahdollisesti auttaa meitä tässä asiassa.

Pro Inkoo ry on poliittisesti sitoutumaton kaksikielinen yhdistys, jonka tavoitteena on parempi huomisen kunta, jossa ihmisillä on hyvä olla. Sen päämääriä ovat:

suojella luontoa, merta ja kulttuurihistoriaa, edistää asukkainen, kesäasukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia tukea yrittäjyyttä ja kestävää kehitystä sekä vaalia kaksikielisyyttä.

Inkoon kunta hommasi meille ruukut ja Pro Inkoo ry lahjoitti niihin mullat ja hienot kesäkukat. Vuhuu! 🙂Ennen kuin kukkia päästiin perjantaina aamulla istuttamaan, oli aamuvirkku Mikko jo ennen kukonlaulua aloittanut ruukkujen täyttämisen mullalla. Kun ruukut oli täytetty, pääsivät onnettaren suosimat 10 multasormea istuttamaan kukkia Alltimen puutarhurin, Niko Hyvärisen ammattitaitoisessa ohjauksessa. Eikä aikaakaan, kun tadaa! kaunista tuli! 🙂

Tuhannet kiitokset vitoskutosille, Pro Inkoo ry:lle ja Jorma Viidalle, opeille ja Satu-rehtorille, Nikolle, Mikolle ja Inkoon kunnalle ja Ilkka Rissaselle, että teitte tämän meille mahdolliseksi.

Aurinkoista maanantaita kaikille! Toivottaapi Merituulen koulun väki

Facebooktwitter

Inkoon kalatalousalue tukemassa Ingarskillanjoen projektia

Inkoon kalatalousalue yhdistys on tukenut jo vuosia Pro Inkoon taimenen kutupaikkojen kunnostusprojektia Ingarskillanjoella. Ilman heidän jokavuotista tukeansa ei joen kunnostus olisi mahdollista. Iso kiitos siitä.

Inkoon kalatalousalueyhdistyksen kotisivuilta lainasin faktaa alueesta:

Inkoon kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys. Kalatalousalueen tehtävänä on kehittää kalataloutta alueellaan ja edistää jäsentensä yhteistyötä järjestämään kalavarojen kestävää käyttöä ja hoitoa. Kalatalousalueen vesialue kattaa noin 20 800 hehtaaria, josta ylivoimaisesti suurin osa kuuluu Inkoon edustan merialueeseen. Merialueen lisäksi 780 hehtaaria muodostuu sisävesistä, järvistä ja joista. Kalatalousalueella on 36 yli hehtaarin kokoista järveä. Virtavesiä on noin 822 kilometriä. Inkoon kalatalousalueen suurimmat järvet ovat Brukträsket, Högbensjö, Marsjön ja Källträsket.  Suurin virtavesialue on Ingarskilanjoki valuma-alueineen, ja se kattaa suuren osan kalatalousalueen sisävesialueesta. Linkullasjön laskee pienempään Inkoonjokeen, joka kulkee Inkoon keskustan läpi merialueelle.

Käy tutustumassa näihin informatiivisiin sivuihin. Löydät ne täältä: https://inkoonkalatalousalue.fi/

Facebooktwitter

Kevätkokous

KUTSU Inkoo 14.4.2024

Hyvä jäsen,

Tervetuloa Pro Inkoo ry:n KEVÄTKOKOUKSEEN.

Aika: Torstaina 25.04 klo 17.00.

Paikka: Kokoustila Wilhelmiina, Bollstantie 1.

Kahvitarjoilua.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisiä asioita.

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

muille tilivelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Kokouksen päättäminen.

TERVETULOA

Hallitus

Facebooktwitter

Toiminta vuonna 2023

Vuoden 2023 toiminta oli harrastuksena tehtäväksi erittäin työntäyteinen. Oli lausuntojen tekoa, infopalavereita kannanottoja ja tapaamisia kunnan johdon ja yritysten johdon kanssa. On useissa toimivissa yhdistyksissä sama ongelma, että toiminta jää pienten porukoiden tehtäväksi. Asiasta keskusteltiin myös syksyllä, jolloin kunnan taholta järjestettiin yhdistysten tapaaminen Wilhelmsdalissa. Pro Inkoon jäsenistö on ollut jo vuosia sadan henkilön paremmalla puolella ja olemme siitä iloisia. Jos tunnet tarvetta aktiivisen toiminnan lisäämiseen, niin ota yhteyttä. Ilolla otamme mukaan aktiiviseen toimintaan.

Listasin toiminnan pääkohtia ja kotisivuilta voit tarkemmin lukea tapahtumista.

Terästehdas

Terästehtaan YVA ohjelmaan tehtiin lausuma ELY-keskukselle.

Vuoden 2023 aikana Blastr Steelin kanssa on oltu tiiviissä keskusteluyhteydessä puhelimitse ja tavattu yrityksen johtoa. Tapaamiset ja keskustelut jatkuvat kevään 2024 aikana.

Joulukuun keskusteluista saimme lupauksen, että lauhdevesiä ei lasketa mereen, eikä Marsjö järvestä oteta kuin talousvesiä. Järvi on Inkoon varavedenottamo ja se takaa, että järven pinta ei saa laskea. Lauhdeveden laskun mereen on ELY-keskus kieltänyt. Eli lausumassamme sille voidaan vetää ruksit yli. Jäähdytys on kuulemamme mukaan nyt suunniteltu ilmajäähdytyksellä. Miten se toimii ja mitä ongelmia tuo lähialueelle pitää tutkia uutena asiana.

Huolena on ollut asukkailla ammoniakkitehdas, mutta se ei sisälly eikä liity terästehtaaseen, vaan mahdollisesti Fortumin suunnitelmissa. Eli terästehtaan YVA lausumaan liittyvissä lausumassamme tuon kohdalle voidaan vetää ruksit yli.

Monta kohtaa on vielä käsittelemättä, mutta Blastr suomen johtaja Antti Kaikkosen mukaan menevät lausumia kohta kohdalta läpi ja niihin palataan sitä mukaa, kun uutta tietoa on käytettävissä. Päästöt ilmaan varmaan kaikista ongelmallisimpia.

Inkoon torisuunnitelma

Pro Inkoo on ollut mukana työryhmässä, joka joulukuussa kävi läpi erilaisia torisuunnitelmia. Tekninen lautakunta on laatinut keskustelujen pohjalta suunnitelman, jota Pro Inkoo on päättänyt lausunnollaan puoltaa.

Bolstantien liittymä

Pro Inkoo teki vuoden 2023 aikana esityksen ELY-keskukselle Bolstantien ja KT 51 tien liittymän korjaamisesta. Suunnitelma oli myös paikallislehdissä esitettynä. Joulukuussa 2023 liittymän korjaamiseen on luvattu puoli miljoonaa euroa rahoitusta ja liittymä korjattaneen vuoden 2024 aikana.

Tapaamassa kunnanjohtajaa ja viranhaltijoita

Pro Inkoon hallituksen edustajat kävivät tapaamassa kunnan viranhaltijoita asiana kunnan ilme ja siisteys. Samassa tilaisuudessa allekirjoitettiin koirapuiston luovutus Inkoon kunnalle.

Inkoon taajamien kunnossapito

Inkoon taajamien tiestön kunnossapidosta lähetettiin raportti sekä kunnalle, että väylävirastolle.

Kirsikkapuu istutukset

Pro Inkoo yhteistyössä kolmen ruotsinkielisen koulun kanssa järjesti kirsikkapuiden istutuksen Karaijanin puiston reunaan. Pro Inkoo järjesti rahoituksen ja koulujen 5 ja 6 luokan oppilaat istuttivat kirsikkapuun taimet. Tapahtumasta on suunniteltu tehtävän perinne.

Ingarskillanjoen kunnostus

Jokitalkoita on pidetty vähemmin vuoden 2023 aikana, kuin aiempina vuosina. Syynä osin sää ja osin talkoolaisten vähyys. Työtä ei kuitenkaan olla lopetettu, vaan pyritään elvyttämään talkoohenki kuluvana vuonna.

Tapahtumat ja lausumat

Tapahtumista ja lausumista voit lukea kotisivuiltamme tarkemmin.

Hallituksen kokoonpano on päivitetty kotisivuille.

Jorma Viita

Pro Inkoo hallituksen puheenjohtaja

Facebooktwitter

PRO INKOO RY:N LAUSUNTO TORIALUEEN KEHITTÄMISESTÄ

Pro Inkoo kiittää mahdollisuudesta kommentoida kunnan tekemää suunnitelmaa Inkoon kirkkokylän torialueen kehittämisestä.

Torialueella toimii tällä hetkellä 3 ravintolaa, muutama kesäravintola, vierassatama sekä pienvenesatama, veneiden ja autojen tankkausasema sekä lukuisia autojen pysäköintipaikkoja.

Pro Inkoon mielestä kunnan laatima suunnitelma VE1 on järkevä. Kevyen liikenteen liikkumismahdollisuudet alueella on parannettu ilman, että autoliikenne kärsii siitä. Autojen pysäköintipaikkojen yhdistäminen torialueen keskiosaan on järkevä. On kuitenkin tärkeä, että autoista voi purkaa veneisiin meneviä tavaroita laitureiden tuntumassa. Purun jälkeen autot on välittömästi siirrettävä niille tarkoitetuille pysäköintialueille. Liikennejärjestely alueella vaikuttaa suunnitelmassa toimivalta ja siltä, että se mahdollistaa sujuvan liikenteen. Linja-autotkin pääsevät mukavasti pysäkeille ja voivat jatkaa matkansa alueen ympäri.

Alueen suunnittelussa on huomioitu ihmisten viihtyvyyttä alueella ja suunnitelma on Pro Inkoon mielestä huomattava parannus nykytilaan. Pro Inkoolle on varattu kivikompassi rannan tuntumaan, mikä on hieno asia.

Kunnioittavasti

Pro Inko ry

Jorma Viita                                                                                        Jochim Donner
puheenjohtaja                                                                                                              varapuheenjohtaja

Facebooktwitter

Pro Inkoon toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Yhteydenpito jäsenistöön

Yhdistys pitää kaksi sääntömääräistä jäsenkokousta vuoden aikana. Keväällä tilinpäätöskokous ja syksyllä kokous, jossa valitaan hallitus ja julkaistaan toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa.

Jäsenistöä pidetään tietoisena yhdistyksen päätöksistä ja tekemisistä jäsenkirjein ja kotisivuilla, joiden päivitykset välitetään myös somen kautta tietoon.

Ingarskilanjoen talkoot

Jokitalkoita on pidetty kuusi vuotta ja näillä näkymin jatkuvat edelleen. Jason Holmström on yhteyshenkilö talkoiden järjestelyissä organisoinnissa.

Rudus

Rudus jatkaa louhintoja edelleenkin Joddbölessä toteuttamatta ympäristöluvassa vaadittuja kivipölyn estämistä kasteluin ja murskainten koteloinnein. Pro Inkoo tehostaa asiaan puuttumista tulevana kautena. Ympäristöpäällikön tehtävä on lupaehtojen noudattamisen valvonta ja siksi pölyongelmista on syytä hänelle ilmoitta niitä huomatessaan. Pyritään vaikuttamaan asiaan, että alueelle saadaan kameravalvonta.

Blaster Steel terästehdas

Blaster Steel terästehtaan YVA ohjelman edistymistä seurataan ja tarpeen tullen kommentoidaan. Pro Inkoo on tehnyt YVA lausuman, jonka kohtien toteutumaa valvotaan ja vaikutetaan niihin mahdollisuuksiemme mukaan.

Pyritään myös etsimään faktatietoa olemassa olevien laitosten päästöistä ja laitosten mahdollisesti aiheuttamista ongelmista alueiden asukkaisiin.

Kirsikkapuuistutukset

Pro Inkoo aloitti vuonna 2023 yhteistyössä Inkoon koulujen kanssa kirsikkapuu istutukset Karaijanin puistoon. Yhteistyötä pyritään jatkamaan ja tekemään siitä perinteen. Vuodelle 2024 on yhdistykselle ehdotettu istutuskumppaneiksi suomenkielisen Merituulen koulun oppilaita.

Kivikompassi

Kivikompassi on tarkoitus rakennuttaa vuoden 2024 aikana Inkoon rantaraitin tuntumaan. Paikka tarkentuu alku vuodesta ja rakennuttamisesta sovitaan yhdessä kunnan kanssa. Säästöpankkisäätiöltä on lupaus rahoitukseen, max.7500 € laskua vastaan.

Yleisötilaisuudet

Yhdistys osallistuu kunnan, kirjasto ja yritysten järjestämiin tilaisuuksiin pyrkien tuomaan kulloinkin esillä olevaan asiaan oman kantansa. Mukaan toivotaan jäsenistöä mahdollisimman monilukuisesti.

Kulttuuritapahtumat

Aiemmin kirjastolla järjestettiin muutamia kulttuuritapahtumia yhdistyksen toimesta, mutta koronan katkaistessa perinteen on tilaisuuksien uudelleen käynnistyminen lähtenyt kangerrellen. Tilaisuuksien järjestelijää kaivataan yhdistykseen, kuten myös aiheita tapahtumille.

Facebooktwitter

BLASTR GREEN STEEL OY VIHREÄ TERÄSTEHDAS, INKOO – YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Uudenmaan ELY-keskus

UUDELY/6927/2023

Blastr Green Steel Oy suunnittelee valmistavansa Inkoossa 2,7 miljoonaa tonnia teräslopputuotteita vuodessa. Kyseessä on siis massiivinen hanke, jolla on ympäristövaikutuksia. Pro Inkoo ry lausuu Blastr Green Steel Oy:n YVA-ohjelmaan seuraavasti.

ILMAN LAATU JA PÄÄSTÖT:

Hankkeesta syntyy ilmakehään hiukkasina rikkidioksidia 600 t/v ja typen oksidia 900 t/v. Hiukkaset, typpidioksidi ja alailmakehän otsoni tunnustetaan nyt yleisesti kolmeksi ihmisen terveyttä eniten vahingoittavaksi saastuttavaksi aineeksi. Niille altistumisesta pitkäaikaisesti ja huippupitoisuuksina voi aiheutua monenlaisia terveysvaikutuksia alkaen hengityselinvaurioista aina ennenaikaiseen kuolemaan.

YVA-ohjelman sivulla 58 taulukossa 3-8 mainitaan arvio päästöistä ilmaan. Onko todella tarkoitettu päästöjä, joita ei voida estää? Esimerkiksi Typen oksideja (NOx) arvioidaan päästettävän 900 tonnia vuodessa. Se vastaan tilannetta/suuruusluokkaa, jossa kaksi kertaa Euroopan kaikkien autojen sallittu NOx päästö syntyisi Joddbölessä, eli 750 miljoonaa ajoneuvoa yhtä aikaa päästäisi sallitun määrän NOxia. Sallittu NOx määrä henkilöautoille on 0,06 grammaa per kilometri.

Ilmaan vapautuva rikkidioksidi sekä sen vesiliuokset voivat aiheuttaa sekä luonto- että terveyshaittoja. Pitkäaikainen altistuminen rikkidioksidille voi altistaa hengitystiesairauksille, aiheuttaa kroonista keuhkoputkentulehdusta ja hammaskiilteen vaurioitumista. Eläinkokeissa rikkidioksidin on havaittu aiheuttavan keuhkosyöpää.

Hankealueelta laskettaisiin ilmaan lyijyä 1,1 tonnia/vuosi. Lyijy haittaa esim. lasten keskushermoston kehitystä.

YVA-ohjelmassa perustellaan, että Inkoon ilmanlaatu on hyvä, mutta miten se muuttuu, jos terästehtaalta vapautuu ilmaan terveydelle haitallisia kaasuja ja pieniä hiukkasia. On myös huomioitavaa, että Inkoon kunnan alueella tuuli pääsääntöisesti puhaltaa lounaan suunnasta, jolloin kaikki mitä tuuli kuljettaa, päätyy kunnan keskustan alueelle.

Pro Inkoo lausuu, että nämä ihmisille haitalliset/vaaralliset hiukkaset pitää suodattaa ja typen oksidit muuntaa typeksi ja hapeksi ja rikkidioksidia ei saa päästää ilmaan.

Mikäli oksidien poistaminen ei ole mahdollisia eikä kaikkia olemassa olevia keinoja käytetä niiden vähentämiseksi, on Pro Inkoon kanta hankkeen osalta VE0: Hanketta ei toteuteta.

Muita päästöjä on myös puhdistettava parhaalla käytettävissä olevalla teknologialla (BAT) ja polttoprosessin menetelmillä.

HIILI:

YVA-ohjelmassa on mainittu, että tehdas tarvitsee 60 000 tonnia hiiltä vuodessa. Hiilen käsittely ja varastointi aiheuttaa hiukkasia ja pölyä ympäristöön. Tämä ei mitenkään sovi yhteen Inkoon kunnan hiilineutraalin tavoitteen kanssa.

Ilmanlaatuun vaikuttaa myös terästehtaan myötä kasvava liikenne, joka ruuhkauttaisi kantatie 51:n, ja toisi alueelle merkittävästi lisää liikenteen päästöjä vaikuttaen huonontavasti Inkoon kunnan ilmanlaatuun.

Pro Inkoo ry lausuu: Tällainen ei tue Inkoon kunnan ilmasto-ohjelmaa ja sen tavoitteita. Hiilen käyttö pitää pystyä korvaamaan.

KAATOPAIKKA:

Terästehdashankkeessa on esitetty tehdasalueen yhteyteen kaatopaikkaa. Kaatopaikan sijoittaminen meren läheisyyteen on arveluttavaa ja sisältää riskinsä. Antti Kaikkosen kertoman mukaa kaatopaikalla tullaan säilyttämään lietettä, jota syntyy tuotannossa. Raskasmetallipitoisuudet! Kaatopaikalle on arvioitu sijoitettavan jopa 60 000 tonnia jätettä/vuosi ja lietettä, josta voi tulla valumia ympäristöön. Määrä on valtava.

Pro Inkoon lausuu, että kaatopaikkaa ei pidä sallia ranta-alueelle, sillä kaatopaikalla on aina valumia ja pysyviä vaikutuksia ympäristöön. Kaatopaikka pitää sijoittaa mahdollisimman kauas vesistöistä ja se pitää sijoittaa vesitiiviiseen altaaseen. Kaatopaikka-allas pitää varustaa puhdistuslaittein. Valumat otetaan talteen ja hävitetään ympäristölain vaatimin keinoin.

VAIKUTUKSET MEREEN:

Suunniteltu tuotanto tuottaa hukkalämpöä 1.050 MW. Se on suurempi määrä energia pelkästään hukkalämpönä kuin se energia mitä Inkoon voimalaitos aikoinaan tuotti. YVA-ohjelmassa on esitetty, että suunnitellaan jäähdytys- ja prosessiveden jäähdyttäminen meressä takaisinkierto järjestelmällä.  Pahimmillaan kokonaisuutena. 1050 MW on esimerkiksi 131.250 á 8 kW saunauunien yhteenlaskettu teho.

Pro Inkoo lausuu: Mereen laskettava lämpökuorma sotii vastoin Itämeren suojelua. Ihmiskunnan ei tule lisätä herkän Itämeren pahoinvointia, vaan edistää sen toipumista jo nyt kärsimistään vahingoista. Jäähdytys tulee ratkaista muulla kuin meriputkistolla. Esimerkiksi ilmajäähdytyksellä tai kompressorijäähdytyksellä. Merijäähdytystä tulee välttää meren rehevöitymisen vuoksi vesistön lämmetessä. Veden laatu on Inkoon edustalla nyt välttävä ja veden lämmetessä se edelleen heikkenee.

Itämeren ongelma on jo nyt veden lämpötilan nousu. Vuodesta 1990 Itämeri on lämmennyt noin 2 °C, mutta Suomen merialueet sitäkin enemmän. Sinilevän määrä on lisääntynyt lämpenemisen vuoksi ja ravinnekuormitus on liian suuri. ”Itämeren hyvän tilan saavuttaminen edellyttää ravinnekuormituksen vähentämisen ohella ilmaston lämpenemisen nopeaa hillitsemistä.” (https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Itameren_lampeneminen_voimistaa_sinileva(51097).

Vesistöön ei saa laskea hukkalämpöä! Jos vaihtoehtoa ei ole, niin YVA-menettelyssä vaihtoehtoina on VE0: Hanketta ei toteuteta.

POHJAVESIALUE

Hankealue sijaitsee Gripansin pohjavesien läheisyydessä. Maailmanlaajuisesti puhtaan juomaveden ongelma on kasvava. Pro Inkoo lausuu, että Suomessa tulee huolehtia siitä, että näitä jäljellä olevia puhtaita vesiä suojellaan, eikä niiden läheisyyteen sijoiteta mitään pohjavesille vaarallista toimintaa.

MUINAISMUISTOT:

Hankealueella on muutamia muinaismuistoja, joista on YVA-arviossa mainintaa.

Pro Inkoo ry on huolestunut Inkoon kunnan alueen muinaismuistojen tilanteesta. Joddbölen alueelta on jo aiemmin tuhottu muinaismuistoja, ja siksi on erittäin tärkeää, että nämä nyt olemassa olevat saava säilyä jälkipolville.

MELU:

Tehtaan tuotannon mainitaan sijoittuvan pääosin sisätilaan, mikä on hyvä asia. Kuitenkin melua aiheutuu metalliromusta ja liikenteestä ja kuljettimista melko paljon, ja tässä on huomioitava myös nyt jo alueella melua aiheuttavat toiminnot ja niiden todellinen yhteisvaikutus (Ruduksen louhinta, kaasulaiva, Inkoo Shippingin metalliromun lastaus). Asukkaat ovat nyt jo joutuneet tarpeettomasti kärsimään Joddbölen melusta.

Pro Inkoo lausuu: Ulkotilaan ja sen ympäristöön pitää välttää melun lisäämistä.

YVA-ohjelman mukaan terästehdas vaatii merkittävästi lisää louhintaa, ja se ei ole asukkaiden kannalta toivottavaa, ei myöskään luonnon kannalta, joka on jo kärsinyt louhinnasta pitkään. Pitää muistaa, että Inkoo on kesäasukkaiden kunta, ja monen yrittäjän elinkeino on riippuvainen kesäasukkaiden olemassaolosta.

Pro Inkoo lausuu: Maanrakennus louhinnassa tulee murskaus suorittaa teltassa, jolloin melu ja pöly voidaan minimoida.

Tehtaan toimintaa on esitetty ympärivuorokautiseksi. Tästä olisi haittaa Inkoon asukkaille, joille koituisi meluhaittaa ympäri vuorokauden. On huomioitava, että meri kantaa melua pitkälle saaristoon ja yöaikaan se kuuluu erityisen hyvin kaikkiin ilmansuuntiin.

KUONAT:

Hankkeesta syntyy runsaasti kuonajätettä, jota aiotaan varastoida kasoissa.

Pro Inkoo lausuu: Huolehdittava, että näistä kasoista ei synny valumia ympäristöön

INKOON KUNNAN VIRKISTYSREITIT:

YVA-ohjelmassa mainitaan, ettei hankealueen välittömään läheisyyteen sijoitu virkistysreittejä.

Pro Inkoo lausuu: Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä lähistöllä on virkistysreitti, Lokin vaellus, joka on asukkaiden keskuudessa suosittu reitti, mutta jolle nyt jo ikävästi kuuluu Joddbölen melu. Lisäksi hankealueen vieressä sijaitsee Marsjö (järvi), joka on monien inkoolaisten asukkaiden virkistyspaikka.

MARSJÖ

Marsjö on 2,7 km²:n kokoinen järvi. Järven rannalla on Kavalahden leiri- ja kurssikeskus, joka on tarkoitettu partiolippukuntien käyttöön. Siten leirikeskusta käyttävätkin pääosin lapset. Leirikeskusta voi varata myös mm. kokouksia varten. Leirikeskuksen ja sen ympäröivät maat (150 ha, josta Metso-suojeluohjelmassa 60 ha) omistaa Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistys ry. Lisäksi järven rannalla on Inkoon kunnan ylläpitämä yleinen uimaranta, joka on kuntalaisille merkityksellinen kesänviettopaikka. Ranta on pehmeää hienoa hiekkaa. Järvellä käydään melomassa ja kalastamassa. Järvestä on saatu jopa kuhaa. Sieltä pyydetään Järven saaret toimivat melojien retkipaikkana. Järven ympärillä on asuinkiinteistöjä ja mökkejä, joiden asukkaille järvi on osa lähiympäristöä.

YVA-ohjelman mukaan järvestä on suunniteltu otettavan 5 000 m³ vettä vuorokaudessa. Järvi on matalahko.

Pro Inkoo lausuu, että Marsjön on jätettävä rauhaan, koska se on ainutlaatuinen järvi Etelä-Suomessa. Makea vesi on liian arvokasta menetettäväksi tehdashankkeelle. Järven merkitys Inkoon asukkaille on suuri. Järvelle tullaan hieman kauempaakin virkistäytymään ja rentoutumaan. Inkoon kunta mainostaa Marsjö:tä kotisivuillaan uimarantana ja ranta on harvoja makean veden rantoja Inkoossa.

Kavalahden leirikeskus on partiolippukunnille tärkeä toiminnallinen paikka. Se on toiminut lasten ja nuorten kasvatuksellisena tukena partiotoiminnan muodossa. Alueen luonto ja järvi ovat osoittaneet lapsille, miten lähiluonnosta huolehditaan ja kuinka siitä voidaan nauttia kestävällä tavalla. Terästehdashanke ei tue tätä toimintaa.

Hankkeen veden ottaminen järvestä vaikuttaisi veden pinnan korkeuteen ja sillä voi olla vaikutusta järven eliöstöön ja eläimiin, kuten kaloihin ja rapuihin. Mikäli terästehdashankkeessa ei voida jättää Marsjö:tä rauhaan, on yhdistyksen näkemyksen mukaan selvää, että VE0 on paras vaihtoehto, hanketta ei toteuteta.

UHANALAISET LUONTOTYYPIT:

Pro Inkoo lausuu: Hankealueella on uhanalaisia luontotyyppejä ja huomionarvoisia kasvilajeja. Lisäksi eläinlajeja, kuten arvokkaita lintulajeja ja lepakoita. Hanke tarkoittaisi näiden lajien tuhoutumista alueelta, joka ei voi olla nykyaikaa. Ihmisen on kaikin tavoin suojeltava jäljellä olevia eläinlajeja eikä tuhota niitä. Terästehdashanke on kokoluokassaan ja toiminnassaan niin massiivinen ja luontoa kuluttava, että sen toiminnasta syntyvät haitat ovat paljon suuremmat kuin tehtaasta saatavat hyödyt.

Facebooktwitter

Kirsikkapuisto Inkooseen

Torstaina 7.9.2023 Inkoon kolmen ruotsinkielisen koulun viides- ja kuudesluokkalaiset oppilaat kokoontuivat kirjastolle tapahtumapäivään, jossa Pro Inkoon osuus oli kustantaa kunkin koulun istutettavaksi kaksi kirsikkapuuta. Tapahtuman organisoi Matilda Almar, joka toimi hanketyöntekijänä kohteena Siuntion ja Inkoon kunnankirjastot.

Eu-lehti uutisoi tapahtumasta.
Facebooktwitter

Inkoon kylätiet pitää kunnostaa

Inkoon suurimmat asutuskeskukset ovat:

  • Inkoon kirkonkylä
  • Degerby
  • Tähtelä
  • Päivölä
  • Fagervik
  • Degerö

Surkeakuntoisista teistä syytä tehdä palautetta Ely-keskuksen palautepalveluun. Linkki myös Inkoon kunnan palautepalveluun.

https://www.ely-keskus.fi/palaute

https://inkoo.karttatiimi.fi/palaute

Asutuskeskuksien välillä kulkee päällysteitä yhdysteitä, jotka osittain ovat päällysteiden uusimisen tarpeessa. Hyvin hoidettuja teitä ovat Inkoon kirkonkylästä Fagervikiin (soratie kirkonkylästä, on kuitenkin mahdollista lähteä tie 51:n kautta). Päällyste tiellä 1050 on hiljattain uusittu. Tie 186 ja 152, jotka johtavat Inkoon pohjoisosien läpi Saloon ja Lohjaan ovat myös kunnossa, samoin kuin tie Inkoon Kirkonkylän Dalista Tähtelään (Tähteläntie).

Huonossa kunnossa ovat päällyste Inkoon Dalista itään päin 51:lle, Innanbäckintie. Tieosuus on 4,6 km pitkä. Kuvat 2 ja 3. Tieltä menee lukuisia sivuteitä pieniin asutuskeskuksiin. Nämä ovat sorateitä.

Huonossa kunnossa on päällyste Ingarskilantiellä. Tie johtaa 51:ltä Tähteläntielle ja Stenbrontien kautta Päivölään. Ingarskilantieltä kuvat 4,5, 12 ja 13 ja Stenbrontieltä kuva 6. Stenbrotie on 3,5 km on pitkä. Sen päällyste ei ole enää paikattavissa vaan vaatii kokonaisuudessa uusinnan. Ingarskilantie on 5 km pitkä ja se vaatii osittain uusinnan ja paljon paikkauksia.

Päivölästä pääsee Päivöläntietä pitkin Degerbyhyn ja sieltä 51:lle. Päivöläntie on 4,8 km pitkä ja sen päällyste vaatii osittain vähintään osittaisen uusimisen ja paljon paikkauksia. Kuvat 7,8,9 ja 10.

Degerbystä Degerbyntie johtaa Siuntioon päin. Tie on 5,5 km pitkä ja sen päällyste vaati vähintään osittaisen uusimisen ja paljon paikkauksia, kuva 11.

Yllä mainitut tiet ovat kohtuullisen paljon liikennöity ja ovat Inkoon kunnalle tärkeitä yhdysteitä. Niistä johtaa lukuisia soratietä pienempiin asutuskeskuksiin. Mielestämme näiden teiden päällyste pitää säilyttää ja kunnostaa.

Tässä raportissa ei ole huomioitu sorateiden päällystevaurioita vaan ainoastaan tärkeimpien päällystettyjen yhdysteiden kuntoa.

Kuvat ja teksti Rickard Gunell Pro Inkoon hallituksen jäsen

Facebooktwitter

Inkoon kunta järjestää harrastamisen Suomen mallin mukaista toimintaa

Inkoon kunta järjestää harrastamisen Suomen mallin mukaista toimintaa kunnan alakouluissa. Harrastamisen Suomen mallin tarkoitus on mahdollistaa lapsien osallistuminen mieluisaan ja maksuttomaan harrastustoimintaan. Toimintaa tarjotaan 3, 4, 5. ja 6. luokkalaisille oppilaille. Ohjaajia tarvitaan monenlaiseen toimintaan lukuvuonna 2023–24. Kerhot ja niiden sisällöt muodostuvat oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. Ohjaajille maksetaan ohjaajapalkkaa.

Toiminta on tärkeää lasten ja nuorten hyvinvoinnin takia. Löytyykö joukostanne kerho-ohjaajia? Otamme mielellään sisältöehdotuksia vastaan. Saatte yhdistyksellenne näkyvyyttä ja toivottavasti myös uusia jäseniä, kun lapset innostuvat uudesta harrastuksesta.

Ilmoita kiinnostuksesta ryhtyä ohjaajaksi täyttämällä seuraava lomake: https://link.webropolsurveys.com/S/A27C3533010B75FE. Ette sitoudu mihinkään vastaamalla kyselyyn.

Olemme yhteydessä lomakkeen täyttäneisiin henkilöihin / ryhmiin, toiminnan aikataulujen varmistuttua.

Voitte tutustua Suomeen mallin tästä: https://harrastamisensuomenmalli.fi/

 Olkaa rohkeasti yhteydessä niin nopeasti kun mahdollista jos teiltä löytyy ideoita kerhotoiminnalle.

Terveisin Pia Helle

Vapaa-ajanohjaaja

 +358 40 5324503

www.inga.fi

www.facebook.com/ingakommun

Facebooktwitter