Inkoon Omakotiyhdistys järjestää siivoustalkoot 20.5.2023

Pro Inkoo on keskustellut Inkoon Omakotiyhdistyksen kanssa yhteistyöstä Inkoon ja Inkoolaisten hyväksi tehtävistä projekteista.

Inkoon keskustan siisteys on kohde, joka vaatii talkootyötä. Omakotiyhdistys järjestää 20.5.2023 siivoustalkoot. Olkoon se startti Inkoon kasvojen pesulle.

Lisäksi ollaan tuotu esille, että likaiset tieopasteet ja vinossa pönöttävät valaisinpylväät tulee kunnan ja Elykeskuksen toimesta kunnostaa.

Näistä epäkoteista on kunnan johdon taholta kehoitettu laittamaan Inkoon ja Elyn palautepalveluun työpyynnöt.

Inkoon palautesivu: https://inkoo.karttatiimi.fi/palaute

Elykeskuksen palautesivu: https://www.ely-keskus.fi/palaute

Facebooktwitter

kevätkokous 27.4.23

Hyvä jäsen,

Tervetuloa Pro Inkoo ry:n kevätkokoukseen
keskiviikko 27.4.2023 klo 17.30 Wilhelmsdalissa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisiä asioita. (kts liitteet)

Kevätkokouksen jälkeen kerrotaan viimeiset kuulumiset Blastrn ja
Fortumin projektisuunnitelmien tilasta. kysymyksiin.
Keskustellaan yhdessä myös Pro Inkoon suunnitelmista meidän uusien
projektien osalta ja kuullaan mielellään ehdotuksia aiheeseen liittyen.
Tervetuloa!

Facebooktwitter

Pro Inkoon kevään aktiviteettia

Pro Inkoon talvi on mennyt Inkoon kunnan tapahtumia ja tekemisiä seuraten. Vireillä meillä on asioita, kuten:

  • Kivikompassi Strandin edustalle uudelle rantaraitin alulle.
  • Inkoon kylän ”kasvojen pesua” olemme kunnalle ideoimassa.
  • KT 51 risteysten turvallisuuden lisäämisestä ollaan tehty esitys ja asiaa seurataan tiiviisti.
  • Koirapuisto luovutetaan ihan näillä hetkillä Inkoon kunnalle.
  • Tapaaminen Blastr Green Steelin ja Fortumin porukan kanssa Joddbölessä.
  • Osallistuminen ideakilpailuun Inkoon joen vieren elävöittämiseksi ideoitu ajatuksella majakka Inkooseen.
  • Ingarskillanjoen talkoot jatkuvat kuten aiemmin viiden vuode aikana. Aikatauluista talkoille kuullaan myöhemmin toukokuun aikana.
  • Kaikesta tullaan kertomaan, jos ja kun asiat etenevät ja fakta tietoa saadaan kerrottavaksi.

Hyvää kevään loppua ja kesän alkua. Tulkaa mukaan kevätkokoukseen!

Facebooktwitter

Gustav Hägglund vierailee Inkoon kirjastossa 28.1.

Kenraali Gustav Hägglund vierailee Inkoon kirjastossa la 28.1.2023 klo 12. Vierailun aiheena on Hursertillståndet i världenoch Finland utbörbildenuppdateras? Esitelmä on ruotsinkielinen. Tervetuloa!

Facebooktwitter

Jäsenkirje 1 / 2023

Vuoden 2022 alkuun Pro Inkoon hallitus lähti hakemaan uusia projekti kohteita Inkoon ja Inkoossa asuvien vakinaisten ja kesäasukkaiden hyväksi. Suunnitelmissa on ollut lintutorni Kopparnäsiin, majakka pienvenesataman tuntumaan, kivikompassi Inkoonrantaan ja puistosuunnitelmaankin oli tarkoitus mielipide ilmaista. Mitään edellä mainitsemilta projektisuunnitelmilta ei ole kuopattu, mutta vain kivikompassi on edennyt siihen, että sille luvattu Säästöpankkisäätiöltä rahoitusta. Halkaisijaltaan kompassi on suunniteltu noin 5–6 metriä. Paikaksi on vahvistunut Strandin edustan ranta, josta lähtee Inkoon rantaraitti kohden Katajanokkaa. Maanrakennustyöt ovat jo alkaneet ja suunnitelmien toivotaan etenevän kevään aikana kunnan kanssa yhteistyössä. Ranta on tarkoitus pinnoittaa kivetyksellä, johon kompassi upotettaisiin osaksi kivetystä.

Pro Inkoon kevätkokous pidettiin 27.4. Wilhelmsdalin isossa salissa. Silloinen Inkoon kaavoituspäällikkö Aija Aunio oli kutsuttu kokouksen lopuksi kertomaan ja keskustelemaan Inkoon keskustan kaavoitus suunnitelmista. Kuulijoita oli salissa parisen kymmentä ja keskustelu vilkasta.

Pro Inkoolla oli infopiste Inkoo päivillä, jotka järjestettiin pitkästä aikaa täysimittaisena, koronaviruksen helpotuttua. Infoteltalla suurin mielenkiinto kävijöillä kohdistui Ingarskillanjoen kutupaikkojen kunnostukseen. Muutama uusi henkilökin kävi liittymässä mukaan yhdistyksen jäseneksi.

Ingarskilanjoen taimenen kutupaikkojen kunnostukset 2022

Pro Inkoo ry:n Ingarskilanjoen taimen -hankkeen kunnostuskausi alkoi tänä vuonna
kutupesälaskennalla Kocksbybäckenillä maaliskuun alussa, jossa laskettiin syksyn 2021 kudusta syntyneet kutupesät. Kutupesiä löytyi yhteensä 32 kpl, joka oli hyvä tulos.
Vuonna 2022 järjestettiin kuudet kunnostustalkoot. Talkoisiin osallistui keskimäärin 6–8 henkilöä, ja talkootunteja kertyi yhteensä 196 tuntia. Tämän lisäksi on käytetty useita tunteja seurantaan sekä uusien kunnostuskohteiden kartoitukseen ja suunnitteluun.

Talkoita järjestettiin Ingarskilanjoen pääuomassa Knutsissa, Dorgersissa, Krämarsissa, Myllyn yläpuolisella koskella sekä Kocksbybäckenin sivu-uomassa. Knutsin ja Dorgersin kutusoraikot puhdistettiin ja muotoiltiin uudelleen syksyn kutua varten. Krämarsissa tyhjennettiin kaivinkoneella ELY-keskuksen vuonna 2006 tekemät lietekuopat, joiden tarkoitus on estää kutusoraikoita hiekoittumasta. Lisäksi Krämarsissa pidettiin yhdet talkoot, joissa puhdistettiin pahoin hiekottuneita soraikoita. Myllyn yläpuolinen koski on kunnostettu ELY-keskuksen toimesta vuonna 2003, sieltä oli valunut lähes kaikki kutusora pois huollon ja ylläpidon puutteen vuoksi. Sinne lisättiin 12 tonnia kutusoraa, ja hankalan maaston vuoksi kunnostuksissa oli ensimmäistä kertaa käytössä minidumpperi, joka osoittautui erittäin hyväksi tähän tarkoitukseen.

Kocksbybäckenillä huollettiin soraikoita, lisättiin puuainesta uomaan sekä tehtiin suoja-alueita poikasille. Yhdistykselle hankittiin hartijoki-työkaluja, jotka helpottavat soraikoiden kunnostus- ja huoltotoimenpiteitä. Sähkökoekalastukset suoritettiin Luonnonvarakeskuk-sen Ari Sauran toimesta 26.9. ja 27.9. Poikasia löytyi hyvin mutta hieman vähemmän kuin edellisvuonna, kesän kuivuudella ja alhaisilla virtaamilla on todennäköisesti ollut osuutta asiaan. Tarkemmat sähkökoekalastuksen tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2023.

Ensimmäiset kutukalat havaittiin Kocksbyssä 18.10. Kutukaloja nousi sivu-uomaan runsaasti ja kutu kesti noin kuukauden verran. Poikkeuksellisen vähäsateisesta syksystä johtuen olosuhteet kalojen havaitsemiseen olivat paremmat kuin aikaisempina vuosina, koska kuivuudesta johtuen vettä oli vähemmän ja se oli kirkkaampaa. Vähävetisyys kuitenkin vaikutti negatiivisesti kalojen nousuhaluihin pääuomassa, ja siellä havaittiin kutukaloja vain Knutsissa 15.11.

Viime vuoden tapaan kaikille avoin kuduntarkkailutilaisuus järjestettiin 27.10. Paikalle saapui runsaasti osallistujia. Olosuhteet olivat hyvät ja kaikki pääsivät näkemään kutevia tai kudulle nousevia taimenia, paikalla oli myös uusia kunnostustoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Tänä vuonna työtä yhä jatketaan talkoovoimin, ja tarkoituksena on huoltaa jo tuttuja kohteita, mutta myös tehdä kunnostuksia täysin uusiin kohteisiin.
Pro Inkoon Ingarskilanjoen taimen -hanketta rahoittivat vuonna 2022 Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö, Rosk’n roll Oy Ab, Inkoon kunta sekä Inkoon kalatalousalue.

Yhdistys sai Inkoon sivistyslautakunnan myöntämänä toimintatuen, joka mahdollisti puulaatikon teettämisen Lilluddenin grillin viereen. Byggraft rakensi sen ja toimitti Lilluddeniin.

Kantaa ollaan otettu useisiin asioihin, kuten esimerkiksi asuntorakentamiseen kunnassa ja Björkuddenin kehittämiseen. Myös KT51 ja Bollstantien risteyksestä on tehty esitys risteyksen turvallisuuden parantamiseksi. Väylävirasto on kuitenkin säästölinjalla, eikä uudistusta hyväksy. Asiaan palataan vielä.

Kirjastotapahtumat saatiin alulle kahdella kirjaesitelmällä. Kirjailija ja Pohjolan turvallisuuspolitiikan asiantuntija, suurlähettiläs René Nyberg vieraili Inkoon kirjastossa lauantaina 22.10. ja kirjailija Aino-Mari Tuuri la 19.11. Renén esittelemä kirja oli nimeltään Ruotsin ja Venäjän välissä ja Aino-Marin kirja Puhelimen pomoksi. Kirjastotapahtumia on tarkoitus jatkaa taas kevään 2023 aikana. Tapahtumat järjestetään yhteistyössä Inkoon kirjaston kanssa.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Wilhelmsdalissa 12.10.2022. Kokous valitsi hallituksen vuodelle 2023, joka aloittaa vuoden alusta kokoonpanolla:

Jorma Viita  Hallituksen puheenjohtaja, Jochim Donner hallituksen varapuheenjohtaja, Minna Lehto hallituksen sihteeri, Olli Orama varainhoitaja, Madeleine Blomstedt jäsensihteeri, Rickard Gunell, Ari-Matti Toivonen, Katariina Rautakoski, Kaj Hellbom, Antti Viljanen, Kira Durchman. Varalle Seppo Kolehmainen ja Maarit Lassila. Luottavaisin mielin voidaan aloittaa uudella hallituskokoonpanolla toiminta Inkoolaisten ja Inkoossa viihtyvien kesäasukkaiden hyväksi. Jos sinulla ideoita viihtyvyyden lisäämiseksi niin kerro niistä meille esimerkiksi sähköpostilla info@proinga.fi .

Facebooktwitter

Kirjailija Aino-Mari Tuuri vierailee Inkoon kirjastossa la 19.11 klo 14.00

Viekö digilaite sinua? Kutsuuko se koko ajan piippauksillaan? Houkuttelee se katsomaan uusia sisältöjä, vaikka sinun piti tehdä jotain ihan muuta? Miksi digilaitteet oikein ovat koukuttavia? Miten ne vaikuttavat ihmissuhteisiin? Voisiko koukuttavuuden taustaa ymmärtää? Olisiko sen avulla helpompi ottaa laite haltuun ja ryhtyä sen pomoksi? Jospa laite ei veisi sinua vaan sinä laitetta?  

 Aino-Mari Tuuri käsittelee uudessa kirjassaan Puhelimen pomoksi, mitä jo alakouluikäisen lapsen on hyvä tietää digilaitteista ja niiden käyttäjänä elämisestä ja toisaalta aikuisten lasten (ja omasta!) digikäytöstään.  

 Kirjailija Aino-Mari Tuuri vierailee iltapäiväkahveilla Inkoon kirjastossa la 19.11. klo 14. Esitys on suomenkielinen. Tilaisuudessa on kahvi- ja teetarjoilu, ja sen järjestävät Pro Inkoo ja Inkoon kirjasto. Tervetuloa!

Facebooktwitter

27.10.klo. 17.00 Ingarskillanjoelle taimenia tarkkailemaan

Tervetuloa taimenten kuduntarkkailuiltaan tulevana torstaina 27.10. klo 17–21! Paikkana toimii viime vuoden tapaan Ingarskilanjoen sivu-uoma Kocksbybäcken, jossa tarkkailuolosuhteet ovat ihanteelliset.

Nuotio on kuumana ja tarjolla on pientä purtavaa ja lämmintä juotavaa. Mukaan kannattaa ottaa hyvä taskulamppu, saappaat ja lämmintä vaatetta. Kutevia kaloja on nähty jo useita ja tiistain luvattujen sateiden jälkeen toivottavasti näemme kaloja myös torstaina! Sijainti on Kopparnäsintie 103, noin 0,5 km kantatie 51:n liittymästä.

Tervetuloa mukaan!Facebooktwitter

Kirjailija ja Pohjolan turvallisuuspolitiikan asiantuntija, suurlähettiläs René Nyberg vierailee Inkoon kirjastossa lauantaina 22.10. klo 14

Luentosarja ”Iltapäiväkaffet” kirjastossa jatkuu pitkän tauon jälkeen mitä ajankohtaisimmalla teemalla. Vierailulle saapuu René Nyberg, joka tunnetaan pitkästä diplomaatin urastaan, mutta myös laajasta Venäjän tuntemuksestaan.

Vierailun aiheena on Nybergin uusin kirja Ruotsin ja Venäjän välissä. Esseitä historian varrelta. Kirjassaan Nyberg valottaa Suomen geopoliittista asemaa ajan pitkässä kaaressa ja näyttää, miten yhteinen historia on osa nykypäivää.

Esitys on suomenkielinen, mutta kysymyksiin Nyberg vastaa myös ruotsin kielellä. Tapahtuman järjestää Pro Inkoo yhteistyössä Inkoon kirjaston kanssa.

Tapahtumassa on kahvi- ja teetarjoilu. Tervetuloa!Facebooktwitter

Jokitalkoot 2022

Nyt on aika polkaista kunnostuskausi Ingarskilanjoen taimenen hyväksi käyntiin tämän vuoden osalta.

Seuraavat talkoot järjestetään Kocksbybäckenillä tulevana
sunnuntaina 7. päivä klo 13 alkaen ja kestävät noin 3-4 tuntia.

Tarkoituksena on raivata myrskyssä kaatuneita puita ja lisätä puuainesta uomaan.

Ottakaa mukaan saappaat ja hanskat. Moottorisahan ja kahluuhousut voi ottaa mukaan ne joilta sellaiset löytyy.

Tapaaminen Kopparnäsintien sillalla

Tässä vielä kartttalinkki:
https://www.google.fi/maps/@60.0764277,24.194788,116m/data=!3m1!1e3

Talkoissa tarjoillaan lounas ja juotavaa, joten ilmoitatteko osallistumisestanne viimeistään torstaina klo 17, jotta osaan varata riittävästi evästä. Muistattehan mainita mahdollisista ruokarajoitteista.

Ilmoittautumiset sähköpostilla: jason.holmstrom(a)gmail.com tai
puhelimitse: 040 570 8342

Terveisin
Jason HolmströmFacebooktwitter