Ingarskilanjoki

ingarskillajokiIngarskilanjoen taimenen kutupaikkojen kunnostusta jatketaan vapaaehtoisten avulla joen alajuoksulla pääuomassa ja sivuhaaroissa. Kevättulvien jälkeen vedenpinnan laskettua ja veden kirkastuttua, kunnostetuilla kutupaikoilla ja muilla tunnetuilla kutualueilla etsitään kutukuoppia.

Viime vuonna kunnostamatta jääneet alajuoksun kutupaikat Kocksbybäckenissä ja Strandissa kunnostetaan ensin. Sen jälkeen tehdään uusia kutusorakoita Knutsiin ja Dogersin koskelle.

Kolmanneksi kunnostetaan muita tunnettuja kutualueita, joista löytyy kutukuoppia, ja missä  vuonna 2017 tehdyn sähkökalastuksen perusteella näyttäisi aiempina vuosina tapahtuneen poikastuotantoa.

Ennen kunnostustöiden alkamista hankkeesta informoidaan kuntalaisia ja muita kiinnostuneita Pro Inkoo ry:n Facebook ja www-sivuilla sekä kahdessa Inkoon FB-ryhmässä. Hankkeesta ja talkoista kerrotaan myös paikallislehdissä.

Yhteistyötä pyritään saamaan aikaan WWF:n ja John Nurmisen säätiön kanssa Inkoo rannikkovesien tilan kohentamiseksi.

Facebooktwittergoogle_plus