Kantatie 51

Turvallinen ja sujuva Kantatie 51 on elinehto Inkoon kehittymiselle

Kantatie 51:n kehittäminen välillä Siuntion risteys – Inkoon syväsatama on Inkoon kunnan kehittymiselle keskeisessä asemassa. Turvallisempi valaistu tie sitoo Inkoon pääkaupunkiseudun vaikutuspiiriin ja antaa näin paremmat mahdollisuudet kehittää mm. joukkoliikennepalveluja ja luoda turvallisemmat olosuhteet myös henkilöautoilla tehtävälle työmatkaliikenteelle. Inkoosta kulkee yli 30 % työikäisestä väestöstä päivittäin töihin Kirkkonummelle, Espooseen ja Helsinkiin.

Pro Inkoo on hakeutunut yhteistyöhön kunnan kanssa, ja tarjoutunut lisäresurssiksi. Näin saadaan enemmän läpilyöntivoimaa parantamisehdotuksille. Ensimmäinen toimenpide-ehdotus on jätetty Uudenmaan ELY -keskukselle 14.12.2017 (Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus).

Siinä on ehdotettu seuraavia toimenpiteitä;

  • Tievalaistuksen rakentaminen Siuntiosta Inkoon syväsataman liittymään
  • Suunnitelma risteyksien varalle ja koko Inkoon Kantatiealueelle
  • Tähteläntien, Degerbyntien ja Kopparnäsintien sekä Bollstantien risteysten kehittämistä vastaamaan liikennemäärien edellyttämää tasoa
  • Tieylläpidon palvelutason nostamista valtatien tasolle
  • Suoja/riista-aitojen pystyttämistä

Vuoden 2018 alkupuolella kunnanhallituksen puheenjohtaja on tavannut liikennevaliokunnan puheenjohtajan Ari Jalosen ja kansanedustaja Mats Löfströmin informoidakseen heitä Inkoon ehdotuksista. Jatkossa informoidaan erityisesti länsi-uusimaan kansanedustajia.

Pro Inkoo on tuottanut lisää tilasto- ja tausta-aineistoja ja päivittänyt toimenpide-ehdotusta. Tätä versiota käytetään mm. uusissa viranomais- ja poliittispainoitteisissa tapaamisissa.

Lobbauksella on jatkossa suuri painoarvo. Kaikki käytettävissä oleva apu on tervetullut. Erityisesti Inkoonlaisten henkilökohtaiset kontaktit olisivat arvokkaita. Näillä voidaan päästä lähelle päättäjiä.

Muita jatkotoimenpiteitä suunnitellaan parhaillaan.

Facebooktwittergoogle_plus