Tulevaisuuden Inkoo

Tulevaisuuden Inkoo on Pro Inkoo ry:n perustama projekti huomisen kunnan kehittämiseksi. Projektin tarkoituksena on etsiä ja löytää toiveita, tarpeita ja ideoita kohti parempaa Inkoota. Projektissa kuunnellaan asukkaita, yrittäjiä ja kesäasukkaita sekä huomioidaan kaikkien ideat, toiveet ja näkemykset. Näiden perusteella muodostetaan työryhmiä, jotka jatkavat ideoiden kehittämistä suunnitelmiksi ja edelleen toteutuneiksi hankkeiksi. Projekti etenee kolmessa vaiheessa:

  1. Tiedonkeruuvaiheessa järjestettiin keskustelutilaisuudet asukkaille (25.4.), yrittäjille (9.5.) ja kesäasukkaille (9.7.). Tilaisuuksien tulokset yhdistettiin ja ryhmiteltiin sopiviksi kokonaisuuksiksi.
  2. Valmisteluvaiheessa perustetaan ja kootaan työryhmät eri osakokonaisuuksille. Kaikki halukkaat voivat osallistua ryhmien toimintaan omien intressiensä mukaisesti.
  3. Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa työryhmät jalostavat ideoita suunnitelmiksi ja toteuttavat niitä. Keskeisinä menetelminä on yhteistyökumppaneiden etsintä, tukien hakeminen ja talkoiden järjestäminen.

Tiedonkeruuvaiheen perusteella muodostettavat työryhmät ovat:

Näiden otsikoiden alle on ryhmitelty useimpia eri ideoita ja ryhmien tarkemmat kuvaukset löytyvät niiden omilta välilehdiltään. Ryhmien toiminta etenee ryhmäkohtaisesti ja asioiden toteutumisessa voi olla suuriakin ajallisia eroja. Ryhmiin voi liittyä mukaan ottamalla yhteyttä yhdistykseen info@proinga.fi .

Facebooktwittergoogle_plus