Framtidens Ingå

Framtidens Ingå

är ett projekt som Pro Ingå har grundat för att utveckla kommunen framöver. Det är meningen att önskemål, behov och idéer för ett bättre framtida Ingå ska hittas. I projektet lyssnar vi på invånarna, företagarna och sommargästerna samt tar i beaktande alla idéer, önskemål och synpunkter. Med detta som grund bildas arbetsgrupper, som fortsätter att utveckla idéerna till planer och vidare till förverkligade projekt.

Projektet fortskrider i tre faser:

Vid insamling av information ordnades diskussionstillfällen för invånarna (25.4.), företagarna (9.5.) och sommargästerna (9.7.). Resultatet av dessa träffar sammanfattades och grupperades till lämpliga helheter.

Vid förberedningen bildas och samlas arbetsgrupperna till de olika helheterna. Alla kan delta i grupperna helt efter sina egna intressen.

När planeringen och förverkligandet sker förädlar arbetsgrupperna idéerna till planer och förverkligar dem. De centrala metoderna är att hitta samarbetspartner, söka stöd och ordna talko.

På basen av faktainsamlingen är arbetsgrupperna följande:

Under dessa rubriker har flera idéer grupperats och det är meningen att närmare beskrivningar hittas från deras egna flikar. Gruppernas arbete framskrider i deras egen takt och det kan vara stora tidsskillnader i förverkligandet. Man kan ansluta sig till grupperna genom att ta kontakt med föreningen info@proinga.fi

Facebooktwittergoogle_plus