Ingarskila å

ingarskillajoki-768x1024Rensningen av Ingarskilaöringens lekplatser fortsätter med hjälp av frivilliga i nedre delen av huvudån samt förgreningarna av ån. Då vattnet gått ner och klarnat, efter vårens översvämmningar börjar vi leta efter lekgropar på de redan upprensade ställena samt andra kända lekplatser. De lekplatser i nedre delen av ån, vid Kocksbybäcken och Strand, som inte rensades upp förra året kommer nu först i turen. Därefter bygger vi nya lekplatser i Knuts och i  Dogers forsen. Som en tredje åtgärd upprensas övriga kända områden där öringen leker. Områden där man kan finna lekgropar och där man under ett elektriskt mätningsfiske år 2017 kunde konstatera att det fanns yngelproduktion.

Före förbättringsarbetena börjar informeras kommunens invånare och andra intresserade om projektet på Pro Ingå rf:s Facebookssida samt på föreningens hemsida och också på de två Ingå FB-diskussionsgrupperna. Om projektet och talkon informeras också i de lokala tidningarna.

Föreningen har som avsikt att börja ett samarbete med WWF och John Nurminen stiftelsen om förbättringen av havsvattnet på Ingå kusområdet.

Facebooktwittergoogle_plus