Joddböle

Brytning av berg i Joddböle

joddbole_damm

Föreningen håller reda på att följa med villkoren i bergsbrytningslovet som Rudus fått av Ingå kommun  och meddelar om överträdelser till kommunen. Hittills har kommunen inte övervakat alls villkoren för lovet, trots att Pro Ingå rf samt privata personer har klagat om saken åt kommunens olika tjänstemän samt åt kommunfullmäktigemedlemmar. Vi måste få en ändring på detta snarast. Vi har som avsikt att mäta damm och oljud i Joddböle och i Bastubacka med hyrda apparater. Vi väntar fortsättningsvis på Förvaltningsdomstolens beslut i de klagomål vi gjort om Rudus bergsbrytning.

Facebooktwittergoogle_plus