Joddböle/Rudus

Brytning av berg i Joddböle

joddbole_damm

Rudus bryter nu färdigt i hamnområdet, varefter Ingå Shipping ingärdar hela hamnområdet. Den allmänna vägen till Fiskehamnen får en ny dragning via Oljehamnen. Rudus stenbrytning i detta område avslutas inom år 2022. Ärendet finns i Ingå kommunstyrelses uttalande.

Rudus har anhållit om nya miljölov för Grävlingsbergets bergsområde, som ligger invid Hamnvägen ca 700 meter från Fagerviksvägen mot hamnen. Detta område är på kartan jord- och skogsområde, varför kravet är, att det görs en detaljplaneändring. Rudus har även anhållit om detaljplaneändring i Joddböle IV. Pro Ingå har lämnat in ett utlåtande angående detaljplaneändringen, som finns att läsa under rubriken utlåtanden. .

Samarbetet med Ingå miljömyndigheter har varit lovvärt. Till exempel sommaren 2020 då vi anmälde om tätt damm, som svävade över Joddböles stenbrott. Miljöchefen kom omedelbart till platsen för att kontrollera saken och gav en varning om att avsluta aktiviteten, om de inte fick slut på detta stendamm omedelbart. Hon bevakade platsen ända tills brandkåren med bevattningsutrustning fuktade området.

Facebooktwitter