Konditionstrappor

Konditionstrappornas profil

Konditionstrapporna uppför Prästgårdsberget skall ge liv åt Ingå kyrkbys centrum

Pro Ingå rf har startat upp ett projekt som siktar på att liva upp Ingå kyrkbys centrum. Uppför Prästgårdeberget byggs en 114 m lång konditionstrappa.

Utförandet avviker från det normala så till vida att trapporna inte går rakt upp utan följer teränngen så att man kan iakktaga vackra bergsformationer, växtlighet, bergstallar och utsikt.

Trapporna får två bänkförsedda platåer på 5,7m och 9,5 m. Från dessa kan man bl.a. blicka ut över havet över taken i centrum och snett upp mot den medeltida stenkyrkan. De med dubbelsidiga ledstänger försedda trapporna är 160 cm breda, ett trappsteg 13 cm högt och 39 cm djupt. Såhär är det lätt för en konditionsidrottare att ta sig upp. Med linjedragningen eftersträvar man också att väcka andra målgruppers intresse. Trapporna lämpar sig också väl för åldringar och unga. Någon har t.o.m. sagt att trapporna som belyses med nedåtlysande ledlampor som placeras i räcket har romantiska drag.

Prästgårdsberget är ett mycket naturskönt berg beläget mitt i Ingå kyrkbys centrum. Konditionstrappan och nätverket av stigar uppe på berget binder ihop de olika bosättningsområdena i absoluta bycentrum och underlättar användandet av berget och dess stigar. Vi byggandet görs inga som helst cementgjuten utan trapporna fästs i berget med ståltappar.

Kommunen deltar i projektet med att förse trapporna med belysning. I planerna ingår också att iståndsätta stigarna och belysa t. ex. vägen ner till Lillmalmsvägen. Församlingen i Ingå har gett sitt samtycke för att trapporna byggs på församlingens mark.

Pro Ingå ansöker nu om finansiering av i fränsta rummet stiftelser, men också av intresserade företag.

Projektets budget är 55000 –63000 euro. Allt arbete som förknippas med projektet kommer att beställas av lokala företag.

Tilläggsuppgifter: Jochim Donner, vice ordförande, Pro Ingå, jochim.donner@yahoo.fi, +358 400 416572

Facebooktwitter