Projekt

Pro Ingå bidrar också till större projekt för att förverkliga boendetrivsel och välmående för Ingås invånare och sommargäster. En bra ide kan skapa stor glädje för många invånargrupper från barn till vuxna. Inte att förglömma naturen och djuren.

Allt startar från en idé, så om du har en, skicka dina tankar till oss via E-post info@proinga.fi, så tar vi kontakt med dig. En bra idé är alltid värd att förverkligas!

Pro Ingå är tills nu med och förverkligar åtskilliga projekt, som Ingå hundpark, projektet att iordningställa Ingarskilaåns  lekplatser och eftermiddagskaffe i biblioteket med gästande föreläsare. Om färdiga projekt som konditionstrappan och stamvägens 51 belysning kan du läsa här.

Pro Ingå har dessutom gemensamma projekt med ingå kommun som att få vägen till Lilluddens friluftsområde framkomlig. Där fungerar Pro Ingå som en idékläckare.

Under rubriken Projekt finns sidorna med våra projekt, där du kan läsa mera om pågående projekt.

                                                                                                   

Pro Ingå Projektplaner

Då Konditionstrappan och SV51 är avklarade projekt planerar vi strategiskt nya  mål för att förbättra ingåbornas och sommargästernas boendetrivsel.

 

Rudus

Rudus verksamhet i Joddböle är fortfarande föreningens viktigaste sak att hålla under uppsikt. Då stenbrytningen möjligtvis flyttar närmare bebyggelse är faran att oljudet sprids till bostadsområdena. Det är orsak att med alla medel förhindra detta. Krossandet kan man genomföra i skyddade utrymmen, till exempel genom att krossa i tält eller hall.

Biblioteksevenemangen

Bibliotekets nya chef är positivt inställd till att där ordna kulturevenemang. Coronan är det enda hindret för evenemangen. Vi avvaktar.

Fyr

Det har från många håll och många gånger föreslagits en fyr till jordpirens ända i Ingå småbåtshamn. Vi tar reda på, om det finns någon gammal fyr, som man kunde flytta dit. Vi kontrollerar med byggnadsnämnden om man kan få byggnadslov för en fyr. Det finns ännu mycket att utreda i saken, men troligt är, att saken går att förverkliga.

Ungdomen

Ungdomarna borde få samlingsplatser i kommunen. Såväl unga 12-17-åringar, som de äldre är utan lokaler, där de kan träffas. Problemet har också framställts till kommunens strategigrupp.

Lilluddens simstrand

Lilludden har renoverats. Där kan man nu njuta av närheten till havet, trots att man inte ens har en båt. Dit har också placerats en utegrillplats där man kan elda med ved t ex för att grilla korv. Kommunen har rensat vassruggen och skapat en sandstrand. Det skulle ännu behövas en simbrygga, som man t ex kunde tillverka av en från småbåtshamnen utbytt gammal men i gott skick varande brygga. Pro Ingå vill främja detta. Till platsen behövs också ett vedskydd.

Hundparken

Pro Ingå ansvarar sista året för hundparken. Skötseln har redan nästan helt övertagits av kommunen.

 Ingarskilaåns talkon

Talkona i Ingarskilaån har hållits i fem år och de ser ut att ännu fortsätta.

Facebooktwitter