Idea projekt för Ingå

Pro Ingå bidrar också till större projekt för att förverkliga boendetrivsel och välmående för Ingås invånare och sommargäster. En bra ide kan skapa stor glädje för många invånargrupper från barn till vuxna. Inte att förglömma naturen och djuren.

Allt startar från en idé, så om du har en, skicka dina tankar till oss via E-post info@proinga.fi, så tar vi kontakt med dig. En bra idé är alltid värd att förverkligas!

Pro Ingå är tills nu med och förverkligar åtskilliga projekt, som Ingå hundpark, projektet att iordningställa Ingarskilaåns  lekplatser, byggandet av konditionstrappor i Ingå centrum och eftermiddagskaffe i biblioteket med gästande föreläsare.

Pro Ingå har dessutom gemensamma projekt med ingå kommun. Nu aktuella är belysning längs stamväg 51 som det viktigaste och största projektet. Nämnas kan också uppgiften att få vägen till Lilluddens friluftsområde framkomlig. Där fungerar Pro Ingå som en idékläckare.

Under rubriken Projekt finns sidorna med våra projekt, där du kan läsa mera om pågående projekt.

Facebooktwitter