Stamväg 51

En trafiksäker Stamväg 51 där trafiken löper är i central roll för Ingå i utveckling

Utvecklandet av Stamväg 51 mellan Sjundeå korsning och Ingå djuphamnsväg är i en helt central roll för utvecklingen av Ingå kommnun. En tryggare trafiksäkrare belyst väg binder Ingå med huvudstadsregionen och ger på detta vis bättre möjligheter att utveckla bl.a. kollektivtrafiken och garantera tryggare förhållanden för dem som dagligen med personbil pendlar till arbetet i Kyrkslätt, Esbo och Helsingfors. Av de som är i arbetslivet pendlar dryga 30 % dagligen med bil till just dessa orter.

Pro Ingå har sökt sig i nära samarbete med Ingå kommun och erbjudit sin hjälp som tilläggsresurs och för att den vägen få större genomslagskraft för förbättringskraven. Det första åtgärdsförslaget lämnades till Nylands NTM -central den 14.12.2017 (närings-, trafik och miljöcentral).

I åtgärdsförslaget har föreslagits;

  • Byggande av vägbelysning från Sjundeåkorsning till Ingå djuphamnsväg
  • En omfattande plan för korsningarna och hela Ingå stamvägsområde
  • Förbättrande av Täkter, Degerby, Kopparnäs och Bollstavägens korsningar så att de motsvarar den nivå trafiktätheten redan nu förutsätter
  • Att man lyftar vägunderhållet till riksvägsnivå
  • Byggande av skydds/viltstaket

Kommunstyrelsens ordförande har träffat trafikutskottets ordförande Ari Jalonen och riksdagsledamöt Mats Löfström för att informera dem om Ingå kommuns åtgärdsförslag. De västnyländska riksdagsledamöterna står i tur som följande.

Pro Ingå har tagit fram mera statistik- och bakgrundsmaterial och uppdaterat åtgärdsförslaget. Denna version överräcks till beslutsfattare inom officiella sektorn och inom politiken.

Lobbning har stor tyngdpunkt i fortsättningen. All till buds stående hjälp är i fortsättningen välkommen. Och främst då i form av personliga kontakter till beslutsfattare.

Ytterligare åtgärder planeras som bäst.

Facebooktwittergoogle_plus