Utlåtanden

Bifogade åtgärdsförslag har Pro Ingå rf gjort i samarbete med Ingå kommunstyrelsens ordförande Henrik Wikström, i vars namn utlåtandet skickades vidare.

Toimenpide-ehdotus kantatie 51

Inkoo 20.2.2018
Tie: Kantatie 51 (tarkemmat alueet mainittu esittelytekstissä)
Toimenpide-ehdotuksen laatijat: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik Wickström ja Pro Inkoo Kantatie 51 projektin vetäjä Jochim Donner
Yhteystiedot: 044 555 38 85 tai henrik.wickstrom@inga.fi

Tausta

Kantatie 51 on Helsingistä länteen rannikkoa pitkin kulkeva tieosuus, joka päättyy Karjaalle. Tien pituus on 74 km ja se kulkee seuraavien kuntien läpi Helsinki – Espoo – Kirkkonummi – Siuntio – Inkoo – Raasepori (Karjaa). Tie muodostaa yhden sormen ns. pääkaupunkiseudun sormirakenteessa ja
Inkoo sekä Karjaa ovat selkeästi osa pääkaupunkiseudun kehysrakennetta. Tästä huolimatta Kantatie 51:n osalta ei ole mitään kokonaisvaltaista kehittämissuunnitelmaa eikä tietä olla korottamassa Valtatieksi. Pääkaupunkiseudun muihin ilmansuuntiin vievät tiet ovat kaikki Valtateitä.
Nykymuodossaan Kantatie 51 jarruttaa Länsi-uudenmaan elinkeinoelämän ja kuntien sekä kaupunkien kehittymistä.

Tieosuus on pääosin kaksikaistainen Helsingistä Kirkkonummelle nelikaistainen. Viimeisin merkittävä parannustyö tieosuudella valmistui vuonna 2013, jolloin moottoritie Kirkkonummelle asti valmistui.

Kantatie 51 on elintärkeä liikenneyhteys Länsi-Uudeltamaalta pääkaupunkiseudulle. Tieosuus on tärkeä niin Länsi-Uudenmaan elinkeinoelämän kehittämiselle kuin seudun työpaikkaliikenteellekin.
Tieosuutta käyttävät myös opiskelijat päivittäin. Esim. Inkoosta yli 30 % työikäisestä väestöstä kulkee töihin arkisin Kirkkonummelle, Espooseen ja pääosin Helsinkiin. Nykymuodossaan tien taso on kehitystä jarruttava.

Tällä hetkellä ELY-keskuksen suunnitelmissa olevia hankkeita kantatiellä 51 on yksi ja se on Munkkullan eritasoliittymän parannustyö Kirkkonummella. Muita merkittäviä parannustöitä eiainakaan ELY-keskuksen kotisivuilla tuoda esille. ELY-keskus on Kantatie 51:n osalta toteuttanut aluevaraussuunnitelman syksyllä 2017. Suunnitelma kattaa käytännössä Kirkkonummen ja Siuntion.
Inkoon rajalta eteenpäin ei ole mitään suunnitelmia siitä huolimatta että liikennemäärät ovat kasvussa ja lähentelevät jo arviolta 8 000 – 9 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kantatie 51 on merkittävä tieosuus, mikäli tarkastelemme tarkemmin liikennemääriä kyseisellä tieosuudella. Vertailussa muiden tieosuuksien kanssa nousee esille kiinnostavia huomioita. Kantatie 51:llä liikkuu Kirkkonummelle asti 13200 ajoneuvoa/vuorokaudessa, Siuntioon 12 000 (Siuntion keskustaan vievään risteykseen asti) ja Inkoon Syväsatamatien risteykseen asti n. 7000 ajoneuvoa / vuorokaudessa. Uusi liikennelaskenta olisi tarpeen koska liikennemäärä Inkooseen syväsatamatien risteykseen asti on mm. linja-autonkuljettajien ja työmatkaa päivittäin ajavien mukaan kasvanut vuosina 2016 ja 2017 mm. siksi että U -junavuorot lopetettiin, työttömyys hellittää ja Hankoon satama on huimassa kasvussa. Tämä määrä kolminkertaistuu kesäaikana perjantaisin ja sunnuntaisin klo 15 ja 18 välillä. Mikäli tätä verrataan esim. valtatie 8:aan Turku-Rauma -osuudella liikkuu päivittäin 6777 ajoneuvoa / vuorokaudessa ja siitä eteenpäin pohjoiseen alle 3000 ajoneuvoa vuorokaudessa (poikkeuksena Vaasa, Kokkola ja Oulu). Mikäli tarkastelemme muilla valtateillä liikkuvia ajoneuvomääriä vuorokaudessa ovat ne 6700 kieppeillä, Helsinkiä lukuun ottamatta. Nämä tilastot perustuvat Liikenneviraston tilastoihin. Luvut ovat pääsääntöisesti pienempiä kuin Kantatie 51:llä. Ja näillä on toteutettu monikaistaratkaisuja ja rakennettu uusia risteyksiä. Kantatie 51:lle ei ole edes suunnitelmia.

Kantatie 51:llä liikenneonnettomuustiheys on maan korkeimpia (17henk/100 tiekm). Uutisoituja kolareita on ajettu risteysalueilla useita per vuosi. Henkilövahingot kuuluvat maan korkeimpiin.

Vuosina 2012-2015 tieosuudella tapahtui 17 hirvikolaria. Näistä keskimäärin yksi ihminen menehtyi vuodessa tieosuudella hirvikolarin seurauksena. Kantatie 51 on yksi maan vaarallisimpia teitä riistaeläinkolareiden määrällä mitattuna.

Myös Liikenneviraston mukaan osuudella Kirkkonummi-Siuntio-Inkoo-Karjaa liikkuu erittäin paljon hirviä ja peuroja teiden yli. Lukumäärä kuuluu Suomen suurimpiin.

Huomioitavaa on se, että Siuntion jälkeen valaistusta ei ole Kantie 51:llä risteyksiä lukuun ottamatta. Tulevaisuuden liikenne-ennusteet näyttävät vahvasti nousevaa trendiä ajoneuvomäärän kasvun suhteen. Osittainen syy tähän on heikot joukkoliikenneyhteydet (esim. Inkoon juna-asema lakkautettiin vuonna 2015). Nämä ‘’joukkoliikenneleikkaukset’’ näkyvät jo nyt arjessa lisääntyneenä yksityisautoiluna.

Hangon satama on ilmoittanut, että heidän vuosittainen kasvunsa lisää rekkojen määrää 7500 vuodessa viime vuoden 182 000 yhdistelmästä. Inkooseen on myös Kantatie51:n kupeeseen (Tähtelän risteys) suunnitteilla yritysalue, mikä lisää myös raskasta liikennettä. Inkooseen kaavaillaan myös uudenlaista asuntomessuhanketta yhdessä Suomen asuntomessujen kanssa
vuodeksi 2022, mikä tulee lisäämään asutusta Inkoossa tulevina vuosina. Inkoon syväsataman alue kehittyy ja monipuolistuu. Baltic Connector-kaasuputkihanke tulee myös lisäämään liikennevolyymiä Kantie 51:llä.

Toimenpide-ehdotus:
Toivon ELY-keskuksen ryhtyvän seuraaviin toimenpiteisiin:

Liikennelaskennan toteuttaminen heti, ja myös ruuhka-aikoina sekä kesä perjantaisin ja sunnuntaisin. Liikennemäärät ovat mm. ammattikuljettajien ja päivittäin pääkaupungin suuntaan ajavien mukaan lisääntynyt huomattavasti vuoden 2015 jälkeen.

Tievalaistuksen rakentaminen ainakin Inkoon syväsataman risteykseen asti. Tievalaistuksen rakentaminen ainakin Inkoon syväsataman risteykseen asti lisäisi merkittävästi liikenneturvallisuutta kantatie 51:llä. Etenkin talvi-ja syysaikaan pimeä tieosuus ja ruuhkainen liikenne sekä tiellä juoksentelevat ja poukkoilevat eläimet eivät ole hyvä yhdistelmä. Saan paljon
yhteydenottoja inkoolaisilta, mutta myös muilta seudun asukkailta, koskien valaistuksen puutetta tieosuudella. Tievalaistuksen saaminen tieosuudelle olisi tärkeä toimenpide, jolla olisi suuret vaikutukset nimenomaan liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Kyseistä toimenpidettä pidän itse
erittäin kiireellisenä.

Suunnitelma risteyksien varalle ja koko Inkoon kantatie 51-alueelle
Inkoon kantatie 51-alueella on useita risteyksiä, jotka ovat erittäin liikennöityjä ja vaarallisia. Olisi erittäin tärkeätä, että alueelle tehtäisiin päivitetty suunnitelma näistä risteyksistä, jotka ovat merkittävä osa koko kantatie 51:n kehittämistä. Tällä hetkellä 51:stä koskevat kehityssuunnitelmat ulottuvat Siuntion risteykseen asti. Mielestäni olisi syytä miettiä ratkaisuja myös Inkoon suhteen. Etenkin nämä seuraavaksi mainitsemani risteykset tulisi tarkastella siten, että niihin saataisiin toimivat suunnitelmat. Henkilökohtaisesti koen, että suunnitelmat koskien Tähtelän risteystä tulisi viedä nopeasti eteenpäin, koska alueelle on kehitteillä yritysalue. Risteysalue on jo nyt erittäin vaarallinen.

Tähteläntien risteys
Kyseinen risteys tulee muutaman vuoden kuluttua kattamaan yritysalueen, joka tulee lisäämään liikennettä risteyksessä. Olisí erittäin tärkeätä, että risteykseen saataisiin alikulkumahdollisuus kevyelle liikenteelle sekä paremmat ryhmityskaistat. Risteyksessä on liian lyhyet ryhmityskaistat ja
Helsingin suuntaan ajettaessa sellainen puuttuu kokonaan oikealle kööntyville ajoneuvoille. Pahimmillaan risteysalueella on linja-autot pysäkeillä molempiin suuntiin ja ajoneuvot ryhmittymiskaistoille, myös liikennettä kohtaavalla ryhmityskaistalla. Kun päätiellä samanaikaisesti on suoraan ajavaa raskastakin liikennettä risteys ei täytä minkään tasoisia turvallisuusvaatimuksia.
Nämä tarpeet on myös huomioitu alueen kaavaluonnoksessa, joka käsitellään kevättalvella 2018.Rakennustyöt alueella alkaa syksyllä 2018. Alueella liikkuu myös paljon lapsia, joten alikulun toteuttaminen mahdollistaisi myös turvallisemmat ja sujuvammat yhteydet esim. kunnan kouluihin.

Degerbyntien ja Kopparnäsintien risteys
Kyseiselle osuudelle olisi erittäin tärkeätä saada alikulku. Kopparnäsintien varrelta tulee runsaasti oppilaita, jotka nykytilanteessa kulkevat koulukyydillä Degerbyn koululle. Mikäli alikulku toteutuisi, voisivat lapset kävellä kouluun. Kunta on linjannut risteyksen vaaralliseksi, ja kaikki, jotka asuvat
kantatie 51:n eteläpuolella Degerbyssä, saavat kuljetuksen koululle. Uudenmaan virkistysalue kehittää myös toimintaansa Kopparnäsin alueella ja se kasvattaa myös liikennemääriä risteyksessä.

Bollstantien risteys (tie vie Inkoon keskustaan)
Risteys on erittäin riskialtis etenkin ruuhka-aikaan. Pääristeys ajettaessa kunnan keskustaajamaan. Tärkeintä olisi saada Karjaan suunnalta selkeämpi ryhmityskaista, kun ollaan kääntymässä Bollstantielle. Nykytilanteessa ryhmitysaluetta ei ole ja se johtaa turhiin vaaratilanteisiin. Inkoosta
pääkaupungin suuntaan ajettaessa puuttuu kiihdytyskaista kokonaan.

Muut toimenpide-ehdotukset:
Tieylläpidon palvelutason nostaminen valtatien tasolle
Liikenne Kantie 51:llä on erittäin vilkasta ja sen vuoksi on tärkeätä, että kantatie 51:n ylläpito on paras mahdollinen. Sen vuoksi olisi mielestäni syytä harkita, että tieylläpidon näkökulmasta palvelutaso kantatie 51:llä nostettaisiin valtatien tasolle.

Riista-aidan pystyttäminen
Kuten aikaisemmin mainitsin liikkuu tieosuudella huomattavan paljon hirviä ja peuroja, myös laumoissa. Liikenneturvallisuus paranisi alueella huomattavasti, mikäli suoja-aitaa pystytettäisiin ainakin metsäisillä alueilla ja eläinten ylityspaikkakohdissa.

Lopetus
Inkoolle ja koko Länsi-Uudellemaalle on erittäin tärkeätä, että kantatie 51:stä kehitetään. Kantatie 51:n merkitys on noussut yhä tärkeämmäksi viime vuosina ja sen tärkeys tulee lisääntymään lähivuosina. Henkilökohtaisesti pidän liikenneturvallisuuden kohentamista alueella erittäin tärkeänä.
Tievalaistuksen saaminen Inkooseen aina seututie 186:n risteykseen asti olisi merkittävä asia meille kaikille Inkoossa ja jo erittäin tärkeä parannus nykyiseen tilanteeseen.

Ehdotetut osaparannustoimenpiteet eivät investointeina ole isoja suhteessa hyötyyn. Oikein suunniteltuina perusparannukset sulautuisivat Kantatie 51 monikaistaratkaisuun, joka on edessä 10-15 vuoden kuluessa.

Enää emme voi hyväksyä, että Kantatie 51 ei saa liikennemääriään ja ennusteita huomioivaa huomiota.

Olen valmis vuoropuheluun asian tiimoilta.

Toivon myös saavani vastineen koskien yo. asioita.

Kunnioittaen,
Henrik Wickström
Kunnanhallituksen pj.
Inkoon kunta

Toimenpide-ehdotus kantatie 51.pdf

Facebooktwittergoogle_plus