Hundparken

Den Sociala Hundparken Pro Canis

Invigningen skedde den 10.06.2017 med digert program. Till parken kan man komma med eller utan hund.

Du finner på infotavlan reglerna för hundparken, nödnummer etc.

Parken är öppen kl. 7-21

På vinter är det inget vinterunderhåll men du kan finna vid behov en snöskuffare och spade på stora hundarnas sida under taket.

Vi har grundat för hundparken en egen Facebook grupp  Ingå Hundpark-Inkoon Koirapuisto och i denna grupp berättar vi om verksamheten i parken och där kan medlemmarna bestämma hundträffar eller dela på information om hundar osv. Gruppen är öppen för alla.

Den allra viktigaste informationen finner du på infotavlan eller upphängd på porten.

Välkommen med och njuta av vår hundpark!

Facebooktwitter