Jäsenkirje 1 / 2023

Vuoden 2022 alkuun Pro Inkoon hallitus lähti hakemaan uusia projekti kohteita Inkoon ja Inkoossa asuvien vakinaisten ja kesäasukkaiden hyväksi. Suunnitelmissa on ollut lintutorni Kopparnäsiin, majakka pienvenesataman tuntumaan, kivikompassi Inkoonrantaan ja puistosuunnitelmaankin oli tarkoitus mielipide ilmaista. Mitään edellä mainitsemilta projektisuunnitelmilta ei ole kuopattu, mutta vain kivikompassi on edennyt siihen, että sille luvattu Säästöpankkisäätiöltä rahoitusta. Halkaisijaltaan kompassi on suunniteltu noin 5–6 metriä. Paikaksi on vahvistunut Strandin edustan ranta, josta lähtee Inkoon rantaraitti kohden Katajanokkaa. Maanrakennustyöt ovat jo alkaneet ja suunnitelmien toivotaan etenevän kevään aikana kunnan kanssa yhteistyössä. Ranta on tarkoitus pinnoittaa kivetyksellä, johon kompassi upotettaisiin osaksi kivetystä.

Pro Inkoon kevätkokous pidettiin 27.4. Wilhelmsdalin isossa salissa. Silloinen Inkoon kaavoituspäällikkö Aija Aunio oli kutsuttu kokouksen lopuksi kertomaan ja keskustelemaan Inkoon keskustan kaavoitus suunnitelmista. Kuulijoita oli salissa parisen kymmentä ja keskustelu vilkasta.

Pro Inkoolla oli infopiste Inkoo päivillä, jotka järjestettiin pitkästä aikaa täysimittaisena, koronaviruksen helpotuttua. Infoteltalla suurin mielenkiinto kävijöillä kohdistui Ingarskillanjoen kutupaikkojen kunnostukseen. Muutama uusi henkilökin kävi liittymässä mukaan yhdistyksen jäseneksi.

Ingarskilanjoen taimenen kutupaikkojen kunnostukset 2022

Pro Inkoo ry:n Ingarskilanjoen taimen -hankkeen kunnostuskausi alkoi tänä vuonna
kutupesälaskennalla Kocksbybäckenillä maaliskuun alussa, jossa laskettiin syksyn 2021 kudusta syntyneet kutupesät. Kutupesiä löytyi yhteensä 32 kpl, joka oli hyvä tulos.
Vuonna 2022 järjestettiin kuudet kunnostustalkoot. Talkoisiin osallistui keskimäärin 6–8 henkilöä, ja talkootunteja kertyi yhteensä 196 tuntia. Tämän lisäksi on käytetty useita tunteja seurantaan sekä uusien kunnostuskohteiden kartoitukseen ja suunnitteluun.

Talkoita järjestettiin Ingarskilanjoen pääuomassa Knutsissa, Dorgersissa, Krämarsissa, Myllyn yläpuolisella koskella sekä Kocksbybäckenin sivu-uomassa. Knutsin ja Dorgersin kutusoraikot puhdistettiin ja muotoiltiin uudelleen syksyn kutua varten. Krämarsissa tyhjennettiin kaivinkoneella ELY-keskuksen vuonna 2006 tekemät lietekuopat, joiden tarkoitus on estää kutusoraikoita hiekoittumasta. Lisäksi Krämarsissa pidettiin yhdet talkoot, joissa puhdistettiin pahoin hiekottuneita soraikoita. Myllyn yläpuolinen koski on kunnostettu ELY-keskuksen toimesta vuonna 2003, sieltä oli valunut lähes kaikki kutusora pois huollon ja ylläpidon puutteen vuoksi. Sinne lisättiin 12 tonnia kutusoraa, ja hankalan maaston vuoksi kunnostuksissa oli ensimmäistä kertaa käytössä minidumpperi, joka osoittautui erittäin hyväksi tähän tarkoitukseen.

Kocksbybäckenillä huollettiin soraikoita, lisättiin puuainesta uomaan sekä tehtiin suoja-alueita poikasille. Yhdistykselle hankittiin hartijoki-työkaluja, jotka helpottavat soraikoiden kunnostus- ja huoltotoimenpiteitä. Sähkökoekalastukset suoritettiin Luonnonvarakeskuk-sen Ari Sauran toimesta 26.9. ja 27.9. Poikasia löytyi hyvin mutta hieman vähemmän kuin edellisvuonna, kesän kuivuudella ja alhaisilla virtaamilla on todennäköisesti ollut osuutta asiaan. Tarkemmat sähkökoekalastuksen tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2023.

Ensimmäiset kutukalat havaittiin Kocksbyssä 18.10. Kutukaloja nousi sivu-uomaan runsaasti ja kutu kesti noin kuukauden verran. Poikkeuksellisen vähäsateisesta syksystä johtuen olosuhteet kalojen havaitsemiseen olivat paremmat kuin aikaisempina vuosina, koska kuivuudesta johtuen vettä oli vähemmän ja se oli kirkkaampaa. Vähävetisyys kuitenkin vaikutti negatiivisesti kalojen nousuhaluihin pääuomassa, ja siellä havaittiin kutukaloja vain Knutsissa 15.11.

Viime vuoden tapaan kaikille avoin kuduntarkkailutilaisuus järjestettiin 27.10. Paikalle saapui runsaasti osallistujia. Olosuhteet olivat hyvät ja kaikki pääsivät näkemään kutevia tai kudulle nousevia taimenia, paikalla oli myös uusia kunnostustoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Tänä vuonna työtä yhä jatketaan talkoovoimin, ja tarkoituksena on huoltaa jo tuttuja kohteita, mutta myös tehdä kunnostuksia täysin uusiin kohteisiin.
Pro Inkoon Ingarskilanjoen taimen -hanketta rahoittivat vuonna 2022 Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö, Rosk’n roll Oy Ab, Inkoon kunta sekä Inkoon kalatalousalue.

Yhdistys sai Inkoon sivistyslautakunnan myöntämänä toimintatuen, joka mahdollisti puulaatikon teettämisen Lilluddenin grillin viereen. Byggraft rakensi sen ja toimitti Lilluddeniin.

Kantaa ollaan otettu useisiin asioihin, kuten esimerkiksi asuntorakentamiseen kunnassa ja Björkuddenin kehittämiseen. Myös KT51 ja Bollstantien risteyksestä on tehty esitys risteyksen turvallisuuden parantamiseksi. Väylävirasto on kuitenkin säästölinjalla, eikä uudistusta hyväksy. Asiaan palataan vielä.

Kirjastotapahtumat saatiin alulle kahdella kirjaesitelmällä. Kirjailija ja Pohjolan turvallisuuspolitiikan asiantuntija, suurlähettiläs René Nyberg vieraili Inkoon kirjastossa lauantaina 22.10. ja kirjailija Aino-Mari Tuuri la 19.11. Renén esittelemä kirja oli nimeltään Ruotsin ja Venäjän välissä ja Aino-Marin kirja Puhelimen pomoksi. Kirjastotapahtumia on tarkoitus jatkaa taas kevään 2023 aikana. Tapahtumat järjestetään yhteistyössä Inkoon kirjaston kanssa.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Wilhelmsdalissa 12.10.2022. Kokous valitsi hallituksen vuodelle 2023, joka aloittaa vuoden alusta kokoonpanolla:

Jorma Viita  Hallituksen puheenjohtaja, Jochim Donner hallituksen varapuheenjohtaja, Minna Lehto hallituksen sihteeri, Olli Orama varainhoitaja, Madeleine Blomstedt jäsensihteeri, Rickard Gunell, Ari-Matti Toivonen, Katariina Rautakoski, Kaj Hellbom, Antti Viljanen, Kira Durchman. Varalle Seppo Kolehmainen ja Maarit Lassila. Luottavaisin mielin voidaan aloittaa uudella hallituskokoonpanolla toiminta Inkoolaisten ja Inkoossa viihtyvien kesäasukkaiden hyväksi. Jos sinulla ideoita viihtyvyyden lisäämiseksi niin kerro niistä meille esimerkiksi sähköpostilla info@proinga.fi .

Facebooktwitter