KT51 valaistusprojekti ”Route 51”

Lehdissä oli tie KT51 valaistuksesta juttua kansanedustaja Johan Kvarnströmin lausumana, että myönnetty raha 0,5 miljoonaa koskee tieosuuksia KT 51 osalta Raaseporin puolta ja Inkoon puoleinen osuus jäisi edelleen pimeäksi. Tämä on herättänyt isoa suuttumusta laajalti Route 51 projektin vetäjien ja Pro Inkoon hallituksen jäsenten keskuudessa, kuten myös inkoolaisten teiden käyttäjien osalta.

Pro Inkoo avasi projektin tästä KT51 tien valaisemisesta vuonna 2017. Inkoon kunnanjohtaja Robert Nyman ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik Wickström tarttuivat energisesti asiaan ja lähtivät usein tapaamisin ja neuvotteluin viemään asiaa eteenpäin. Pro Inkoosta oli tässä vaiheessa Jochim Donner mukana.

Varsinaisen sysäyksen koko ajatus sai, kun edellä mainitut innovoivat Route 51 hankkeen. Valaistusprojekti kehittyi näin älytieprojektiksi. Ajatus hirvi- ja peuraeläin tunnistuksesta hälytysjärjestelmineen olisi mukana valaisinpylväissä.

Hanke sai lisää nostetta, kun esiselvitys käynnistys Momentum -tutkimusohjelman toimesta ja edelleen kun Business Finland lähti rahoittamaan toimijoita VTT:n toimesta kokoavan hankkeen.

Nyt luvattu 0,5 miljoonaa riittää vain kolmannekseen koko KT51 pimeän osuuden valaisuun. Eli tien vilkkaimman ja vaarallisimmalle osuudelle, Siuntion ja Inkoon rajalta Inkoon satamatien liittymään. Tällä osuudella myös lukuisimmat hirvi- ja peura onnettomuudet. Osuudella myös lukuisia liittymiä, joista puuttuu liitäntäkaistat.

Liikennemääriin ja projektin vaiheisiin lisätietoa Pro Inkoon Projektit / Kantatie 51 otsikoiden alta.  http://www.proinga.fi/fi/kantatie-51/

Ei tunnu järkeenkäyvältä, että tieosuutta lähdetään valaisemaan sieltä missä on vähiten liikennettä. Investointien osalta pitää mennä liikenneturvallisuus edellä. Tilastot kertovat, että vilkkain ja onnettomuusalttein tieosuus on Siuntion rajalta inkoon Satamatien risteykseen.

Pro Inkoon hallitus toivoo, että poliittisia päätöksiä rahoituksen kohdentamisesta tekevä tahot kuuntelevat asiassa asiantuntijoita Ely-keskuksessa ja Väylävirastossa ja tekevät päätökset rahoituksen kohdentamisesta heidän lausuman mukaan. Projekti tarvitsee teknologialleen noita valaisinpylväitä. Route 51 hanke olisi hyödyksi kaikille alueen asukkaille. Myös Raaseporin ja Hangon suunnasta pääkaupunkiseudulle liikkuvat saisivat ison hyödyn älytieprojektista.

Pro Inkoo yrittää avittaa projektia nostamalla esille perusteluja ja tukemalla Inkoon kunnan johtajia heidän työssään. Siksi toivotaankin, että mahdollisimman moni otatte yhteyttä päättäjiin asiassa, jotta saadaan vilkkain osuus edellä edettyä tämän tien valaisemisessa. Varsinkin Inkoon kunnan valtuutetut ovat avain asemassa asian tiedoksi saattamisessa puolueittensa johdolle.

Pro Inkoo on, kuten olemme määritelleet ideologiamme, puolueisiin sitoutumaton yhdistys ja tällaisena haluamme pysyä. Näin ollen emme pysty emmekä halua lähteä asiassa politikoimaan, joten se osuus jää valtuuston jäsenten tehtäväksi.

Jorma Viita

Pro Inkoo ry

Facebooktwitter