Pro Ingo aktivitet

Under vintern har Pro Ingå följt med händelser och göranden i Ingå kommun. Aktuellt för oss är bl a:

  • Stenkompass framför Strand på den nya strandpromenaden.
  • Vi kläcker idéer för Ingå kommuns ”uppfräschning” av byn.
  • För att öka säkerheten vid korsningarna längsmed Stamväg 51, har vi lämnat in förslag och följer nogsamt upp det.
  • Hundparken överlämnas inom kort till Ingå kommun.
  • Möte med Blastr Green Steel och Fortums grupp i Joddböle.
  • Vi deltar i idétävlingen med tanken att liva upp med en fyr invid Ingå å.
  • Ingarskilaåns talkon fortsätter som under de senaste fem åren. Om tidpunkterna för talkona återkommer vi till senare i maj.
  • Om allt informerar vi, om och när saker framskrider och faktainformation kan delas.

Gott slut på våren och god början på sommaren! Kom gärna med på vårmötet!!

Facebooktwitter