Rudus har anhållit om detaljplanändring för Grävlingsberget

Rudus har anhållit om detaljplanändring för Grävlingsberget, som Rudus äger. De har bett om tillstånd att få bryta sten för försäljning till Estland. Detta bergsområde ligger nästan inom synhåll från det närliggande fasta bosättningsområdet vid Fagerviksvägen. Om ett tillstånd möjligen ges, kommer oljud och damm att vara mycket störande i åratal.

Oljudet från det nuvarande stenkrossandet stör redan nu invånarna i bostadsområdena Västersvängen och Västerbrinken i Ingå Västerkulla. Från Grävlingsberget dit skulle det vara 2 kilometer och från Fagerviksvägens bostadsområde endast 700 m. Mellan dessa områden finns inte kuperad terräng och inte heller skog som naturligt ljudhinder. Om tillstånd ges kommer invånarna i närheten av stenbrottsområdet inte längre kunna t ex njuta av fågelsång på sina tomter då det kontinuerliga oljudet av stenhack- och krossande överröstar.

Man kan bara föreställa sig vilka konsekvenser ett eventuellt tillstånd skulle få för Fortums planer att skapa en dataservicecentral, som om den förverkligas, kunde ge hundratals arbetsplatser, både fasta och tillfälliga under byggnadsskedet.

Facebooktwitter